„Rok Rzeki Wisły 2017 – drogi wodne w węzłach miejskich CNC w Polsce – wyzwania i szanse”

pod patronatem honorowym

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Marka Gróbarczyka

Sala Obrad Rady Miasta Gdańska – Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 

Gdańsk, 21 czerwiec 2017 rok, godz. 10.00

 

Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk jest jednym z ważniejszych przedsięwzięć gospodarczych tej części Europy. Rolę korytarza należy rozpatrywać zarówno z punktu widzenia regionu, Polski, jak
i całej Europy. Dla regionów nadmorskich to szansa na dynamiczny rozwój przeładunków portowych i całej gospodarki morskiej. Dla Polski stanowi on szansę na rozwój licznych terminali, centrów logistycznych
i parków magazynowych kreujących wartość dodaną i ulokowanych na obszarze całego kraju. W końcu dla Europy korytarz jest szansą na dywersyfikację struktury przepływów towarowych, wykreowanie sytuacji,
w której miejsca koncentracji masy ładunkowej lokalizowane będą nie tylko na Zachodzie, ale także na wschód od Łaby.

IV Forum Korytarza Bałtyk Adriatyk, które odbędzie się w Gdańsku 21 czerwca 2017r. skupione będzie przede wszystkim wokół tematyki rozwoju miast w kontekście węzłów miejskich oraz rozwoju dróg wodnych śródlądowych ( Rok Wisły) o charakterze samorządowo-eksperckim. Konferencja jest imprezą cykliczną, tegorocznym organizatorem Forum jest Związek Miast i Gmin Morskich wchodzący w skład Porozumienia samorządowego dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk podpisanego w Gdyni 14 listopada 2003 roku i odnowionego       9 grudnia 2013 roku. Pozostałymi sygnatariuszami Porozumienia są: Stowarzyszenie Miast Autostrady Bursztynowej, Związek Miast Nadwiślańskich, Stowarzyszenie Gmin Pomorskich na rzecz budowy Autostrady     A-1, Konsorcjum Samorządów dla rewitalizacji Magistrali Węglowej Śląsk-Porty oraz Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk.

Program
IVforum_B_A-1
Prezes SMAB – IV Forum KB-A
T. Sowiński – ZMN
M. Dawidowski Gmina Miasta Gdanska

Relacja z Forum na stronę

Serdecznie Zapraszamy!

 

Zrzut ekranu 2017-06-20 o 07.17.13