Związek Miast i Gmin Morskich
ul. Wały Jagiellońskie 1
80-853 Gdańsk
tel. 058 323 70 08
Fax 058 323 70 61
Sekretariat – pok. 315,
mail: zmigm@zmigm.org.pl