Informacja dot. Projektu Baltic Blue Marinas

 

Od 1.10.2020 do 30.09. ZMiGM realizuje projekt zalążkowy tzw. Seed money, finansowany z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego – Baltic Blue Marinas.

Celem projektu jest wsparcie działań obszaru priorytetowego Startegii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego w zakresie turystyki, a w szczególności promowanie zrównoważonej turystyki transnarodowej w Regionie Morza Bałtyckiego na obszarach wiejskich/ odległych.

W ramach projektu powstanie m.in. raport dot. stanu obecnego funkcjonowania marin na obszarach wiejskich/odległych jako zrównoważonych destynacji turystyki transnarodowej (za co odpowiada ZMiGM), koncepcja pełnego, kilkuletniego projektu transnarodowego oraz analiza możliwości jego finansowania.

Liderem projektu jest fińska uczelnia SAMK- Satakunta University of Applied Sciences, a partnerzy pochodzą z Łotwy, Szwecji i Polski (ZMiGM). Budżet projektu to ok 50 000 euro ( w tym dla ZMiGM 9500 euro).

BBMarinas