Stowarzyszenie pn. : „Związek Miast i Gmin Morskich“ z siedzibą w Gdańsku skupiające blisko 30 samorządów nadmorskich z całego polskiego wybrzeża istnieje 1991 roku i jest dużą siłą opiniotwórczą współpracującą z administracją państwową na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego wybrzeża. Członkiem wspierającym jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Związek Miast i Gmin Morskich” restytuuje i rozwija idee Eugeniusza Kwiatkowskiego – założyciela Związku Gospodarczego Miast Morskich z 1946 roku. Celem stowarzyszenia jest wspólne dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego Polski i Gmin wchodzących w skład Związku. Związek określa kierunki swojego działania poprzez uchwały swoich organów złożonych z delegatów gmin – członków Związku. W ramach Związku funkcjonują również komisje problemowe.

Przyjętą i uszanowaną przez gminy stowarzyszone zasadą jest apolityczność Związku.

Aktywność statutowa Związku skupia się między innymi na czynnym prowadzeniu działań promocyjnych w zakresie gospodarki morskiej i turystki oraz ochrony środowiska zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Jako stowarzyszenie samorządów reprezentuje interesy lokalne i regionalne na szczeblu administracji centralnej. Działania Związku są kierowane nie tylko do działaczy samorządowych, ale również do parlamentarzystów, ministrów oraz naczelnych, centralnych i terenowych organów administracji państwowej. Poprzez współpracę z komisjami sejmowymi i właściwymi resortami wspiera i inicjuje działania na rzecz wybrzeża oraz pomaga rozwiązywać problemy gmin nadmorskich.

W procesie budowy Polski morskiej Związek Miast i Gmin Morskich podpisał porozumienie na rzecz długofalowej i wszechstronnej współpracy z Ligą Morską i Rzeczną, Stowarzyszeniem na rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich oraz Związkiem Miast Nadwiślańskich.

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z przynależnością Polski do Unii Europejskiej Związek aktywnie realizuje projekty w ramach europejskiej współpracy terytorialnej poświęcone  zagadnieniom związanym z gospodarką morską i rozwojem miast położonych w regionie Morza Bałtyckiego. Ponadto, Związek prowadzi finansowane ze środków krajowych, między innymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich projekty o tematyce ekologicznej.

Związek Miast i Gmin Morskich jest organizatorem corocznego konkursu szkolnego „MORZE A MOJA DUŻA I MAŁA OJCZYZNA”, który ma na celu wychowanie morskie młodzieży oraz zaszczepienie w młodych mieszkańcach wybrzeża poczucia tożsamości lokalnej.

W ciągu ćwierćwiecza działalności Związek nie tylko patronował i czynnie uczestniczył w licznych imprezach kulturalnych i sportowych gmin członkowskich, ale również własnymi siłami organizował wydarzenia takie jak promocja bursztynu zagranicą oraz turniej piłkarski Euro Sea.

Ważnym elementem aktywności Związku Miast i gmin Morskich jest działalność wydawnicza – pod auspicjami Związku ukazują się przewodniki, informatory i książki oraz kwartalnik „Czas Morza”.

Związek Przyznaje również Nagrodę Związku Miast i Gmin Morskich dla osób szczególnie zasłużonych dla wybrzeża.