Celem projektu jest wypracowanie wspólnej koncepcji decentralizacji zarządzania portami morskimi, które mają podstawowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Grupą docelową projektu są przedstawiciele ZMiGM, Miasta Gdańska oraz inni zainteresowani partnerzy współpracujący z ZMiGM, którzy bezpośrednio lub pośrednio uczestniczą w procesie prac nad wyżej wymienioną koncepcją. W ramach projektu zostanie stworzone opracowanie zawierające analizę ekonomiczno-finansową zdecentralizowanego modelu zarządzania portami.

Informacja o projekcie
Projekt ustawy o portach i przystanaich morskich – Dzieło prof Młynarczyka
Program Konferencji


Nasze morze o konferencji

ACTIA FORUM – opracowania

Prezentacje
100913 Gdansk
2010-09 Gdansk(PP97)
2010_09_13_Gdansk_BrePorts Gdanski
PORTWU~1
Prezentacja – modele zarzadzania
PUBLIC~1
Udział samorządów w działalności portu lotniczego

Galeria – Konferecnja

Galeria – wizyta studyjna