Celem projektu jest wsparcie w zakresie rozwoju ekoturystyki w województwach Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim oraz utworzenie i wdrożenie algorytmu wpływów z turystyki na poziomie gminy poprzez zorganizowanie konferencji oraz wyjazdów studyjnych do Holandii, w ramach których nastąpi transfer wiedzy w zakresie stworzenia strategii i planu rozwoju ekoturystyki w regionie.

Informacja o projekcie
Rozwój ekoturystyki i dochody z turystyki w regionie Pomorza
Wskaźnik wpływów z turystyki
Program Konferencji

 Galeria EKO-REJS

 Galeria konferencja

Galeria – wizyta studyjna w Leeuwarden