Próbie przybliżenia różnych aspektów programu Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000, jego realizacji, a także odpowiedzi na pytanie na ile sieć ta wpływa – i jak – na rozwój gmin nadmorskich poświęcona została konferencja zorganizowana przez Związek Miast i Gmin Morskich w dniach 17 – 18 września br. w Darłowie pt.”Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000 w procesie długofalowego rozwoju gmin nadmorskich Polski”. Konferencja została zorganizowana przy współudziale i pod patronatem Ministerstwa Środowiska oraz dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Otwarcia obrad dokonał Andrzej Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich. Mówiąc o europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 wyraził przekonanie, że choć program ten budzi wiele obaw, to jednak jego istotą jest nie blokowanie rozwoju, a jedynie jego warunkowanie. Stąd tak duże znaczenie problematyki, która stanowi temat konferencji.

INFORMACJA O KONFERENCJI
PROGRAM

Galeria – konferencja