Nadzwyczajne XXXVIII Walne Zebranie Delegatów ZMiGM

Galeria Zdjęć

Uchwały

W czwartek 7 kwietnia 2011r. odbyło się w Gdańsku Nadzwyczajne XXXVIII Walne Zebranie Delegatów ZMiGM. Miejscem zebrania było Centralne Muzeum Morskie usytuowane na wyspie Ołowiance. W obradach uczestniczyło 22 delegatów miast i gmin członkowskich oraz zaproszeni goście min. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska  Bogdan Oleszek, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski, Posłowie Rzeczpospolitej Polskiej – Konstanty Oświęcimski i Jan Kulas oraz przedstawiciele Urzędów Morskich i portów morskich. Na podstawie uchwały nr 05/135/2011 Nadzwyczajnego XXXVIII WZD ZMiGM z dnia 7 kwietnia 2011r. na Prezesa ZMiGM wybrano ponownie, bezwzględną większością głosów, Andrzeja Bojanowskiego, Wiceprezedenta Miasta Gdańska, Delegata Miasta Gdańsk do ZMiGM

Na mocy uchwały nr 06/136/2011 – Zarząd ZMiGM tworzyć będą:
Piotr Jania – Radny Miasta Szczecin
Jerzy Wcisła – Przewodniczący Rady Miasta Elbląga
Zbigniew Grosz – Przewodniczący Rady Miasta w Darłowie
Janusz Wróbel – Burmistrz  Miasta Pruszcz Gdański.

Zgodnie z treścią uchwały nr 07/137/2011 Komisję Rewizyjną ZMiGM stanowią:
Lech Pieczyński – Radny oraz Dyrektor Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu – Przewodniczący Komisji
Maciej Karaś – pełnomocnik ds. portów, Miasto Ustka
Zenon Dettlaff – Wiceburmistrz Miasta Puck.

Oprócz uchwał zatwierdzających wybory nowych władz, delegaci podjęli decyzję zatwierdzającą: sprawozdanie Zarządu z działalności i finansów Związku za rok 2010 i 2011, sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków za rok 2010, i decyzję udzielającą absolutorium Zarządowi za rok 2010. Przyjęto także plan dochodów i wydatków na rok 2011 i przegłosowano zmiany w treści paragrafu 6 Statutu Związku, udzielające Członkom Związku prawo do dobrowolnego wpłacania składek wyższych niż ustalone przez Walne Zebranie Delegatów.
Dziękujemy wszystkim Delegatom oraz naszym Gościom za przybycie i uczestnictwo w Obradach.

Zaproszenie

Sprawozdanie z działalności związku za rok 2010

Plan dochodow wydatkow na 2011 projekt

Potwierdzenie udzialu w obradach

Plan pracy 2011 projekt

Program projekt

Karta rezerwacyjna do hotelu

Załączniki 1 – 9

Plan dochodow wydatkow 2010 realizacja IV KW

Informacja dodatkowa 2010

Noty do sprawozdania 2010

Bilans 31.12.2010

RZIS 31.12.2010