Rozwój ekoturystyki i dochody z turystyki w regionie Pomorza i …

Celem projektu jest wsparcie w zakresie rozwoju ekoturystyki w województwach Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim oraz utworzenie i
wdrożenie algorytmu wpływów z turystyki na poziomie gminy poprzez zorganizowanie konferencji oraz wyjazdów studyjnych do Holandii, w ramach
których nastąpi transfer wiedzy w zakresie stworzenia strategii i planu rozwoju ekoturystyki w regionie.
Miejsce realizacji projektu:
– Polska: województwo pomorskie (Gdańsk), województwo warmińskomazurskie
– Holandia: Leeuwarden
Czas realizacji projektu:
Projekt będzie realizowany w ciągu 5 miesięcy:
– data rozpoczęcia projektu 15 luty 2010 r.
– data zakończenia projektu 15 lipca 2010 r.
W ramach projektu zorganizowana zostanie konferencja pt.: „ Rozwój
ekoturystyki oraz dochody w turystyce w regionie Pomorza i Warmii-
Mazur w korelacji doświadczeń holenderskich”. Przewidywana data
konferencji 29 kwietnia 2010 r. – Gdańsk