W dniach 28-29 września. 2023 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Amberexpo w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 odbędzie się wydarzenie „Wspólnie dla Klimatu”.

To nowa, wspólna inicjatywa Miasta Gdańska, województwa pomorskiego oraz Związku Miast i Gmin Morskich, wynikająca z potrzeby zintensyfikowania działań na rzecz mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

W ramach wydarzenia odbędą się:

– Pomorskie Forum Solidarności Klimatycznej im. Pawła Adamowicza (28.09)

– Pomorskie Eko Forum (29.09)

– Debata „Głos młodzieży dla klimatu” – debata Młodzieżowego Sejmiku Województwa Pomorskiego i Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska (29.09)

– Gdańskie Forum Zmian Klimatu – konsultacje społeczne Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Gdańska – warsztaty (29.09).

Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli samorządów, ich instytucji i spółek, świata nauki, biznesu oraz społeczeństwa. Ma na celu zgromadzenie wiodących specjalistów, naukowców i decydentów z różnych dziedzin, aby wspólnie wypracować nowe rozwiązania i innowacyjne strategie, przyczyniające się do ochrony naszego środowiska naturalnego i walki ze zmianami klimatycznymi.

Dzień pierwszy odbędzie się pod hasłem: WSPÓLNIE DLA KLIMATU: ROLA SAMORZĄDÓW W KSZTAŁTOWANIU POLITYK I STRATEGII. Zaplanowano 3 moderowane debaty z udziałem ekspertów:

– Zielona transformacja – szanse i ryzyka dla rozwoju gospodarczego,

– Rola samorządów w kształtowaniu polityk i strategii,

– Budowanie niezależności energetycznej w samorządach.

Udział w wydarzeniu potwierdził Janusz Wojciech Steinhoff, minister gospodarki w rządzie Jerzego Buzka. Ekspert ds. energetyki, ochrony środowiska, procesów restrukturyzacji górnictwa.

W tym dniu w partnerstwie z organizacją Pracodawcy Pomorza zaplanowano także debatę kandydatów do Sejmu RP z okręgu 25 i 26 „POROZMAWIAJMY O ENERGETYCE I KLIMACIE – SPOTKANIE PRZEDWYBORCZE”. Debatę poprowadzi dr Jarosław Och z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego

Dzień drugi odbędzie się pod hasłem: WSPÓLNIE DLA KLIMATU: LOKALNE ROZWIĄZANIA GLOBALNYCH PROBLEMÓW. Zaplanowano 4 panele, podczas których wygłoszone zostaną prezentacje pokazujące dobre praktyki z zakresu ochrony powietrza, spółdzielni energetycznych, gospodarki odpadami o obiegu zamkniętym (GOZ) a w strefie wystawców zaprezentowane zostaną m.in. projekty naukowe z zakresu ochrony wody i GOZ realizowane w formule B+R.

Program wydarzenia dostępny jest na: www.ekoforum.pomorskie.pl.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Orłowska, e-mail: pef@ekoforum.pomorskie.pl , tel. 504 088 836

INFORMACJA PRASOWA