senator Kazimierz Kleina  senator Sławomir Rybicki

oraz

Alan Aleksandrowicz

prezes Zarządu Związku Miast i Gmin Morskich

zapraszają na

otwarcie wystawy

  1. „Kurs na rozwój małych portów morskich”

na 763-im Jarmarku św. Dominika

24 lipca (poniedziałek) godz. 12:00

Skwer przy napisie „Gdańsk”

  1. Ołowianka w Gdańsku

Partnerem wydarzenia jest

Związek Małych Portów Morskich

oraz

BALTEXPO – Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje

Patronat honorowy nad wystawą objęli:

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz

Wystawa po raz pierwszy została zaprezentowana w czerwcu br. w Senacie RP z inicjatywy Kaszubskiego Zespołu  Parlamentarnego.

Jej celem jest pokazanie potencjału i roli małych portów morskich a także ukazanie ich obecnego stanu, wyzwań z jakimi się mierzą oraz ich roli zarówno w kontekście całej gospodarki jak i w życiu małych ojczyzn.

Właścicielem wystawy jest Związek Miast i Gmin Morskich.

Wystawa będzie prezentowana plenerowo i bezpłatnie podczas całego Jarmarku czyli do 13 sierpnia

kontakt biuro@zmigm.org.pl