Ranking Perły samorządu 2021

 

W minionym roku zmierzyliście się Państwo z zupełnie nowymi wyzwaniami, musieliście rewidować zamierzenia inwestycyjne, reagować na kryzys gospodarczy, organizować naukę zdalną, nierzadko też zmienić formę pracy urzędu. W tegorocznej, dziewiątej już edycji rankingu Perły Samorządu chcemy sprawdzić, jak Wam to się udało i docenić te szczególne działania, które podejmowaliście na rzecz swoich społeczności.

„Pereł Samorządu” wyłonimy w pięciu kategoriach:

 • gmina do 5 tys. mieszkańców
 • gmina wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców
 • gmina miejsko-wiejska powyżej 5 tys. mieszkańców
 • gmina miejska do 100 tys. mieszkańców
 • gmina miejska powyżej 100 tys. mieszkańców

Podobnie jak w latach ubiegłych, wyłonimy także najlepszego włodarza, czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który dobrze gminę reprezentował na forum publicznym, skutecznie zabiegał o poparcie dla jej planów, efektywnie organizował pracę urzędu i był zaangażowany w inicjatywy lokalnej społeczności.

Nie rezygnujemy też z poszukiwania Liderów Dobrych Praktyk w czterech obszarach: gospodarki, edukacji, zdrowia i opieki oraz środowiska.

Więcej informacji: www.gazetaprawna.pl/rankingPerly2021

 

Ranking Skarbnik samorządu 2021

 

Miniony, 2020 rok bez wątpienia zapisze się na kartach najnowszej historii, jako jeden z najtrudniejszych dla wszystkich, na których barkach spoczęła odpowiedzialność zapewnienia sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania gmin i powiatów w pandemicznej rzeczywistości. Mozolnie wypracowywane przez lata plany inwestycyjne niejednokrotnie w ciągu kilku tygodni stały się nieaktualne, a Skarbniczki i Skarbnicy musieli zmierzyć się z zabezpieczeniem funduszy na środki ochrony przeciwwirusowej w skali całej jednostki samorządowej, wprowadzeniem pakietów pomocowych dla przedsiębiorców oraz ustabilizowaniem sytuacji budżetowej w obliczu gwałtownego zahamowania przychodów. Działo się to przy jednocześnie najszybciej w ostatnich dziesięcioleciach zmieniającym się otoczeniu prawnym, ingerującym w najdrobniejsze elementy życia samorządu.

To wszystko sprawia, iż Ranking „Skarbnik Samorządu 2021” zyskuje jeszcze bardziej szczególną wagę.

Tegoroczny ranking, obejmować będzie gminy i powiaty według kryterium wielkości jednostki samorządu terytorialnego:

 • Gminy wiejskie do 5 tys. mieszkańców
 • Gminy wiejskie powyżej 5 tys. mieszkańców
 • Gminy miejsko-wiejskie do 10 tys. mieszkańców
 • Gminy miejsko-wiejskie powyżej 10 tys. mieszkańców
 • Gminy miejskie do 20 tys. mieszkańców
 • Gminy miejskie powyżej 20 tys. mieszkańców
 • Miasta na prawach powiatu do 120 tys. mieszkańców
 • Miasta na prawach powiatu powyżej 120 tys. mieszkańców
 • Powiat do 60 tys. mieszkańców
 • Powiat od 60 do 120 tys. mieszkańców
 • Powiat powyżej 120 tys. mieszkańców

oraz dedykowane badanie dla gmin turystycznych i uzdrowiskowych, które pandemia koronawirusa w szczególny sposób dotknęła w ubiegłym roku.

Więcej informacji: www.gazetaprawna.pl/rankingSkarbnik2021

 

Konkurs Samorządowy lider komunikacji i promocji 2021

 

W drugiej edycji konkursu postanowiliśmy skupić się na kampaniach promocyjnych i komunikacyjnych, czyli działaniach, za pomocą których samorząd stara się dotrzeć do odbiorców (mieszkańców lub ich wybranej grupy, przedsiębiorców, interesantów, inwestorów, innych samorządów, władzy centralnej etc.) z konkretnym komunikatem.

Jeśli Państwa jednostka próbowała przekonać do segregacji śmieci lub angażowania się w wolontariat i taka kampania miała wspólne hasło czy przekaz, to kwalifikuje się do naszego konkursu, nieważne ile elementów w sobie łączyła (np. film promocyjny, plakaty, czy performance).

Nawet gmina licząca 5 tys. mieszkańców ma szansę wygrać z 3-milionowym województwem – najważniejszy jest pomysł!

Do udziału w konkursie mogą zgłaszać się:

 • gminy wiejskie
 • gminy miejsko-wiejskie
 • gminy miejskie do 100 tys. mieszkańców
 • gminy miejskie powyżej 100 tys. mieszkańców
 • powiaty
 • urzędy marszałkowskie

Więcej informacji:  www.gazetaprawna.pl/liderkomunikacji2021

Udział w rankingach i konkursie jest bezpłatny.

Przypominamy, iż przedstawiciele samorządów, którzy zgłoszą swój udział do rankingów, bądź konkursu, mogą nieodpłatnie wziąć udział w kongresie Perły samorządu.

 

Rozstrzygnięcie rankingów i konkursu będzie miało miejsce podczas kongresu Perły samorządu w Gdyni, w dniach 12-13 maja 2021 r.