Specjalista ds. Projektów Unijnych – Kierownik Projektu

Miejsce pracy: Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 •   współpracuje przy tworzeniu projektów inwestycyjnych finansowanych przy wsparciu funduszy unijnych oraz ocenia zasadność udziału w projektach zewnętrznych finansowanych z tych funduszy
 •   analizuje dostępność funduszy unijnych pod kątem ich wykorzystania dla realizacji strategicznych projektów unijnych
 •   prowadzi korespondencję oraz bierze udział w spotkaniach konsultacyjnych z administracją UE (m.in. Komisją Europejską), instytucjami ds. unijnych, administracją centralną i loka
 • lnych przepisów, procedur i dokumentów programowych w zakresie funduszy unijnych
 •   uczestniczy w pracach zespołów opracowujących wnioski aplikacyjne o dofinansowanie strategicznych projektów inwestycyjnych, przygotowuje oraz wysyła wniosek aplikacyjny

  Nasze wymagania

 •   wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawne lub techniczne (zarządzanie projektami)
 •   ukończone studia podyplomowe z zakresu współpracy europejskiej
 •   wiedza z zakresu funduszy unijnych i zamówień publicznych
 •   doświadczenie zawodowe w pracy przy zarządzaniu i/lub koordynowaniu projektów

  inwestycyjnych, badawczych, studyjnych

 •   2 lata pracy na stanowiskach związanych ze współpracą europejską
 •   bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 •   biegła znajomość języka angielskiego
 •   umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej

  To oferujemy

 •   zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 80 godzin w miesiącu.
 •   możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Wymagane dokumenty

CV,
list motywacyjny.
Termin przesyłania zgłoszeń
17.08.2022 – 31.08.2022
Zgłoszenia pro

znych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwanego „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie pn. „Związek Miast i Gmin Morskich” z siedzibą w Gdańsku (80-853) przy ul. Wały Jagiellońskie 1, zwane dalej Związkiem; Związek przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w zakresie realizacji celów statutowych Związku na podstawie §4 Statutu Stowarzyszenia pn. „Związek Miast i Gmin Morskich”; Związek nie przetwarza danych wrażliwych; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy/współpracownicy Związku, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Związek powierzy dane osobowe – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazanych danych; Osoby biorące udział w zdarzeniach organizowanych przez Związek wyrażają zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Związek ich wizerunku, utrwalonego w trakcie zdarzeń za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube), kwartalniku „ Czas Morza” i stronie internetowej Związku oraz podmiotów współpracujących ze Związkiem w zakresie realizowanych celów statutowych, jak również wykonanych na zlecenie Związku publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych(w wersji drukowanej i elektronicznej) wynikających z działalności informacyjnej lub promocyjnej. Zapis dotyczy również prowadzonej przez Związek działalności o charakterze międzynarodowym i współpracy z państwami trzecimi; Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w zdarzeniach i działaniach organizowanych przez Związek; Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów statutowych Związku; Dane osobowe Pani/Pana przechowywane będą do momentu odwołania zgody, lub na czas niezbędny dopełnienia przez Związek obowiązku związanego z archiwizacją dokumentów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów krajowych. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Związek narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania..

 

 

ZMiGM koordynator projektu – ogłoszenie