W dniach 8 i 9 marca w Gdańsku, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się I spotkanie Klubu Młodego Naukowca w ramach realizacji projektu „Polski Patrol Monitoringu Środowiska”.

W dwudniowych warsztatach, pod okiem młodzieży akademickiej, wzięło udział ponad 40 uczniów wraz z nauczycielami z całej Polski.

Celem kampanii jest uświadomienie odbiorcom projektu wpływu „niskich emisji” na zdrowie ludzi, jak również jakość środowiska.

„Niskie emisje” pochodzą ze źródeł o wysokości emitorów nie przekraczających 40 m wysokości, głównie z kominów, stosowanych w sektorze mieszkaniowym. Emisja substancji o charakterze toksycznym (w tym trwałych zanieczyszczeń organicznych) powoduje wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza na poziomie przygruntowym.

Niska emisja to również emisja komunikacyjna i emisja pyłów i szkodliwych gazów z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Najczęściej stosuje się węgiel tani, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. Na terenach zamieszkanych przez ludność materialnie uboższą dodatkowy problem stanowi zjawisko spalania w domowych piecach grzewczych odpadów komunalnych.

 

I spotkanie poświęcone było tematowi POWIETRZA – jego roli, analizie stopnia zanieczyszczenia i ich wpływu na zdrowie organizmów. Uczestnicy wzięli udział także w badaniach laboratoryjnych, co dla wielu uczniów było nie lada atrakcją. Już teraz zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, bowiem pod koniec maja zaplanowane zostało kolejne spotkanie.

Projekt dofinansowany z NFOŚiGW.