Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy będzie pierwszym po wyborach parlamentarnych
samorządowych
wydarzeniem poświęconym polityce finansowej i inwestycyjnej polskich samorządów.

Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli samorządów, biznesu i nauki wokół najważniejszych tematów dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Pula biletów #earlybirds dostępna jest do 15 lutego 2024

ZAREJESTRUJ SIĘ

Najważniejsze tematy:

  • budżetylokalne wobec multikryzysów i regulacji oraz scenariuszy zmian podatkowych
  • transformacja cyfrowa, smart city oraz GovTech
  • polityka rozwojowa JST w kontekście funduszy europejskich oraz alternatywnych źródeł finansowania inwestycji
  • rozwój i inwestycje w otoczeniu prawno-ekonomicznym
  • edukacja klimatyczna, zmiany klimatu oraz zielona transformacja miast, w szczególności adaptacja miast do zmian klimatu
  • strategie OZEi efektywność energetyczna miast
  • wyzwania polskich wsi i miasteczek
  • potrzeby, integracja i równowaga społeczna miast
  • zarządzanie oświatą

Skontaktuj się z organizatorem

Zostań partnerem Local Trends

Jakie perspektywy samodzielności finansowej samorządów kreuje nowa rzeczywistość polityczno-gospodarcza?

Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy będzie pierwszym po wyborach parlamentarnych i samorządowych wydarzeniem poświęconym polityce finansowej i inwestycyjnej polskich samorządów. W dniach 13-14 maja w Sopocie poruszone zostaną kluczowe tematy dla poprawy sytuacji w budżetach lokalnych oraz wyzwań w nowym otoczeniu prawno-ekonomicznym.

10 stycznia w Gdańsku w Sali Herbowej budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się posiedzenie Rady Programowej Local Trends. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, nauki i  biznesu przygotowali listę priorytetowych zagadnień, z obszaru rozwoju samorządów, które w perspektywie najbliższych lat będą szczególnie ważne i powinny zostać poruszone podczas wydarzeń Local Trends w 2024 roku.

Reforma finansów JST – ku samodzielności decyzyjnej

Konieczność reformy finansów samorządowych polegająca między innymi na wzmocnieniu dochodów własnych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju polskich miast i wsi. Zwiększenia udziału w PIT i CIT jest warunkiem przywrócenia stabilności i samodzielności. Potrzebne są zmiany, aby samorządy mogły sprawnie dostarczać usługi publiczne. Uczestnicy Rady Programowej zaznaczyli, że w programie kongresu powinny znaleźć się tematy związane ochroną zdrowia, szkolnictwem, nowymi technologiami oraz wsparciem rozwoju polskich wsi i miasteczek.

Podczas Samorządowego Kongresu Finansowego ma zostać poruszona kwestia zmian w zakresie podatku od nieruchomości. Samorządowcy reprezentujący miasta zwrócili także uwagę na problem wyludniania dzielnic centralnych ze względu na rosnącą popularność najmu krótkotrwałego. Potrzebne są regulacje rynku mieszkaniowego, które przywrócą równowagę i będą wspierać rozwój społeczności lokalnych.

Ważnym tematem będą również kwestie związane z dostępem do funduszy unijnych – m.in. możliwe źródła finansowania wkładu własnego do inwestycji wspófinansowanych ze środków UE w perspektywie do 2027 roku. Nie zabraknie wskazówek i dobrych praktyk w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków budżetowych na zielone inwestycje. Eksperci krytycznie przyjrzą się także jakości zarządzania finansami JST i wskażą pomocne narzędzia z zakresu inżynierii finansowej.

To tylko wybrane tematy, które mają zostać poruszone podczas Local Trends – Samorządowego Kongresu Finansowego. Samorządowcy liczą na aktywny udział strony rządowej i wypracowanie konkretnych regulacji, które usprawnią proces zarządzania budżetami lokalnymi. Sopot będzie zatem miejscem pierwszego po wyborach spotkania administracji publicznej, biznesu i nauki.

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest pod linkiem: https://localtrends.pl/warunki-udzialu-w-skf/

Local Trends – Samorządowy Kongres Finansowy

13-14 maja 2024, Sheraton Sopot Hotel

 

https://localtrends.pl/

https://www.facebook.com/LocalTrendsKongres

https://www.linkedin.com/showcase/localtrendskongres/

 

***

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP we współpracy z partnerami samorządowymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

Gospodarze: Miasto Sopot, Miasto Poznań, Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

 

Organizatorzy: Grupa MTP, Fundacja Centrum Myśli Strategicznych

 

Partnerzy Samorządowi: Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP.