Szanowni Państwo,

23 czerwca odbyła się konferencja pn. Wellbeing Tourism – perspektywiczny nurt zrównoważonej turystyki, której organizatorem był Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka, przy współpracy Gdańskiej Organizacji Turystycznej, Agencji Rozwoju Pomorza i Związku Miast i Gmin Morskich. Celem konferencji była dyskusja nad nowymi trendami w turystyce, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki zrównoważonej.

„Zależy nam nie tylko na przedstawieniu nowych nurtów w teorii, ale również na przekazaniu sposobów na ich wdrożenie na wybrzeżu Morza Bałtyckiego – powiedział prof. Robert Bęben, organizator i pomysłodawca wydarzenia – dlatego na spotkanie zaprosiliśmy zarówno przedsiębiorców branży turystycznej Regionu Południowego Bałtyku, jak i reprezentantów Jednostek Samorządu Terytorialnego, którzy odpowiadają za przygotowanie strategii rozwoju w gminach”.

Konferencja była realizowana w ramach projektu SB WELL – Wellbeing Tourism in the South Baltic Region – Guidelines for good practices & Promotion, którego celem jest wzrost świadomości społeczeństwa na temat koncepcji wellbeing, możliwości jej wykorzystania w sektorze turystycznym, jak również promocja Regionu Południowego Bałtyku jako atrakcyjnego turystycznie miejsca. Projekt SB WELL jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020, a jego liderem jest Uniwersytet Karola Linneusza ze Szwecji.

Zaproszeni goście z Danii, Szwecji i Niemiec opowiedzieli o trendach i dobrych praktykach stosowanych w ich regionach, wskazując, że wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju nie wymaga dużych nakładów finansowych, a może stanowić źródło przewagi konkurencyjnej. „Obecnie, rozwój turystyki wymaga partnerstwa międzysektorowego i zaangażowania wszystkich interesariuszy, a rolę integrującą powinny pełnić samorządy” – powiedział Prezes Związku Miast i Gmin Morskich Andrzej Bojanowski i dodał, że powinna istnieć równowaga pomiędzy dobrym miejscem do życia, wypoczynku i prowadzenia biznesu.

Perspektywę branży turystycznej nakreśliła Marta Chełkowska – dyrektor Departamentu Turystyki UMWP, zaś dr Anna Dziadkiewicz zwróciła uwagę na konieczność obserwowania trendów społeczno-gospodarczych, ponieważ to one determinują kierunki rozwoju turystyki.

Konferencja została podzielona na dwie części. Na początku można było wysłuchać wykładu pt. Droga do zrównoważonej turystyki na przykładzie Bornholmu, który poprowadził Jesper Manniche z Centre for Regional & Tourism Research z siedzibą na Bornholmie. Następnie wysłuchaliśmy dyskusji o perspektywach rozwoju turystyki wellbeing na Pomorzu, w której udział wzięli: Marta Chełkowska (Dyrektor Departamentu Turystyki UMWP oraz Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej), Andrzej Bojanowski (Prezes Związku Miast i Gmin Morskich), prof. Robert Bęben (Prezes Zarządu Pomorskiego Instytutu Naukowego im. prof. B. Synaka, Uniwersytet Gdański), dr Anna Dziadkiewicz (Information Manager w projekcie SB WELL, Agencja Rozwoju Pomorza, Uniwersytet Gdański) oraz Monika Dmitrzak (Koordynator projektów w Agencji Rozwoju Pomorza SA). W dalszej części na pytanie o to, dlaczego warto wdrażać wellbeing dla pracowników i gości, odpowiedział Martin Hagemann z organizacji turystycznej Vogelparkregion Reckniztal w Marlow w Niemczech.

Druga część konferencji składała się z dwóch równoległych warsztatów. Na pierwszy z nich zaproszone zostały w szczególności MSP, reprezentujące branżę turystyczną. W tej części uczestnicy dowiedzieli się jak wdrażać turystykę wellbeing w firmach na podstawie narzędzi projektu SB WELL. Drugi warsztat był dedykowany zrównoważonej turystyce w strategiach jednostek samorządu terytorialnego.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Pomorskiego.