Studia

Szanowni Państwo!

Informujemy o interesującej z punktu widzenia miast i gmin nadmorskich
propozycji edukacyjnej dla pracowników administracji samorządowej i
wszystkich zainteresowanych studiami podyplomowymi _Edukacja na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Morska energetyka wiatrowa_. Studia
podyplomowe koncentrują się na administracyjnych, prawnych,
socjologicznych i politologicznych aspektach rozwoju morskiej energetyki
wiatrowej.

W ramach współpracy Związku Miast i Gmin Nadmorskich z Centrum
Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oferujemy dwa
nieodpłatne miejsca na studiach podyplomowych dedykowane dla kobiet z
Ustki i/lub Słupska. Centrum w ramach realizacji swoich działań
upowszechniania Agendy 2030 ONZ w obszarze celu 4 (edukacja) i 5
(równość płci) w ten sposób promuje wzrost udziału kobiet w
sektorze energetycznym.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Formalnym wymogiem jest ukończenie studiów
licencjackich lub magisterskich.

Szczegóły:
https://ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/studia_podyplomowe/105523/miedzywydzialowe_studia_podyplomowe_edukacja_na_rzecz_zrownowazonego_rozwoju_morska_energetyka_wiatrowa
[1]

https://ug.edu.pl/news/pl/1640/nowosc-na-ug-edukacja-na-rzecz-zrownowazonego-rozwoju-morska-energetyka-wiatrowa
[2]

https://www.youtube.com/watch?v=6Fkp_el9U0g [3]