Szanowni Państwo,

W Gminie Władysławowo już po raz szósty rusza Budżet Obywatelski, w którym mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na jakie zadania przeznaczyć wydzieloną z ogólnego budżetu gminy kwotę 350.000,00 zł. Na zadania miejskie łączna pula środków to 200.000,00 zł, a na zadania wiejskie 150.000,00 zł. Koszt realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł.

Budżet obywatelski to demokratyczny proces powierzenia mieszkańcom prawa rozdysponowania części środków finansowych budżetu gminy. Wiemy jak ważne jest kształtowanie wśród mieszkańcow, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży postaw obywatelskich. Dlatego z informacją dotarliśmy także do placówek szkolnych z prośbą o przeprowadzenie tzw. lekcji obywatelskich.

Kto może zgłosić projekt?
Mieszkaniec Gminy Władysławowo, który ukończył 10. rok życia oraz (po raz pierwszy) organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Władysławowo.

Każdy może zaproponować tylko 1 projekt. Termin składania wniosków: 1-30 kwietnia 2021 r. Wypełnione formularze projektów składa się w wersji pisemnej w Urzędzie Miejskim we Władysławowie lub przesyła się je w wersji elektronicznej na adres: bo@wladyslawowo.pl

Więcej informacji na:
https://wladyslawowo.pl/cms/28941/vi_edycja oraz https://bip.wladyslawowo.pl/artykul/vi-edycja-bo

 

BO-2022---plakat XXX.477.2021