Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci
Henryka Doeringa
Wójta Gminy Krokowa

Wybitnego samorządowca i sympatyka Związku Miast i Gmin Morskich.

Rodzinie, Krewnym i Przyjaciołom
wyrazy współczucia i żalu
składa Zarząd
Związku Miast i Gmin Morskich

H. Doering

Informacja o pogrzebie