Helska Fundacja Sapere Aude to Fundacja powołana w 2016 roku do wspierania inicjatyw dzieci i młodzieży jak również odnajdywania i pokazywania społecznościom lokalnym kreatywności, zdolności czy działań młodych ludzi w ich środowisku. Zasięgiem swojego działania Fundacja obejmuje coraz dalsze rejony powiatu puckiego a nawet je przekracza.  Założycielem i Prezesem Helskiej Fundacji Sapere Aude  jest Marek Chroń, wieloletni radny, obecnie przewodniczący Rady Miasta Helu. Głównym źródłem finansowania działań Fundacji są diety radnego Marka Chroń.

Fundacja została powołana jako reakcja na obserwacje funkcjonowania samorządów lokalnych ale przede wszystkim różnice w dostępności do zdobyczy cywilizacyjnych i możliwości rozwoju młodzieży małych miejscowości i miasteczek. Nadrzędnym celem Fundacji jest wyrównywanie szans w stosunku do ich rówieśników w dużych aglomeracjach ale także pokazanie, że w niczym im nie ustępują, są tak samo wartościowi, zdolni i ważni czyli krótko mówiąc uczy pewności siebie. Dalekosiężnym celem jest przekonanie młodych ludzi by zaangażowali siebie w swoje miejscowości i sprawy lokalne. By przez edukację przekonali się do wartości lokalnego samorządu a w przyszłości jako ludzie wykształceni i przygotowani chcieli go tworzyć. Tylko świadomi samorządowcy mogą zapewnić dobre prawo miejscowe, stosować zasady partycypacji społecznej a rozumiejąc miejscową specyfikę i potrzeby budować przyjazne miejsce naszego życia. Głównym Projektem Fundacji jest całoroczny Konkurs pod nazwą „Sapere Aude – miej odwagę być mądrym”. Mogą w nim brać udział dzieci i młodzież w wieku szkolnym i akademickim. Ocenie podlegają działania na rzecz swojej miejscowości, środowiska mieszkańców i rówieśników, kreatywność itp. (zasady opisuje regulamin).

Nominacji do wyróżnień dokonują środowiska szkolne, rówieśnicze, organizacje pozarządowe a nawet rodzice dzieci. Podsumowaniem Konkursu jest Gala Finałowa, na której wręczane są wyróżnienia. W Gali biorą udział Patroni Konkursu i Przyjaciele Fundacji, którymi są postaci świata polityki, kultury, sportu i sztuki. Od momentu powołania Fundacji odbyły się 4 Gale, na których wyróżniono 25 młodych osób. Od 2018 roku Fundacja podczas Gali przyznaje również wyróżnienia Patronom i Przyjaciołom za wspieranie młodych ludzi i osobiste zaangażowanie w podprojekty.

Helska Fundacja Sapere Aude w czasie trwania głównego Konkursu organizuje różnego rodzaju podprojekty i konkursy skierowane do młodych ludzi, które mają na celu wskazywanie pomysłów na organizację działań na terenach ich zamieszkania czy nauki jak również mają walor edukacyjny starając się przyczynić do ich  rozwoju. Przykładami takich działań są organizowane wyjazdy do Sejmu RP, konkurs „przez pryzmat Tolerancji” z finałem w ECS w Gdańsku, EcoSylwester, Konkursy o Unii Europejskiej, wystawy i koncerty. Fundacja organizuje również spotkania dla młodzieży z Patronami czy Przyjaciółmi Fundacji. Cele tych spotkań to przede wszystkim lekcje „żywej” historii czy poznanie ludzi, dzisiaj celebrytów a w młodości niepokornych, tak jak dzisiaj wielu z uczestników tych spotkań. Innym działaniem Prezesa i Fundacji jest propagowanie i zachęta do tworzenia przy każdym samorządzie młodzieżowej rady. Jest to kolejny element w przygotowaniu podwalin edukacyjnych dla przyszłych samorządowców. Zwieńczeniem tych działań będzie ogłoszenie przedsięwzięcia edukacyjnego dla młodych ludzi, które rozpocznie swój byt 27 września 2019 r. podczas V Gali Finałowej, która odbędzie się w Sali Ratuszowej w Pucku o godz. 11:00. W związku, że ma to być niespodzianka Prezes Fundacji poprosił o dyskrecję. Wszystkie działania Fundacji mają na celu udowodnienie wartości i samooceny młodych ludzi a także propagowania idei demokratycznych , zasad partycypacji społecznej, pomoc i kształtowanie umiejętności świadomego, samodzielnego wyboru i empatii. W dobie deficytu wartości oraz często sprzecznego ze sobą przekazu niezwykle ważna jest umiejętność analizy informacji i odróżnianie populizmu od realnych możliwości. Budowanie świadomości przez zdobywanie wiedzy jest koniecznością w kształtowaniu człowieka mądrego, który swoim przykładem będzie wpływał na swoje otoczenie i jego dobrobyt.

 

 

Główny Projekt Fundacji czyli Konkurs „Sapere Aude – miej odwagę być mądrym” jest objęty patronatem honorowym Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, partnerem Projektu jest Stowarzyszenie Czerwonej Róży.

Obecnie do Patronatu Konkursu dołączył Związek Miast i Gmin Morskich.

Więcej pod adresem: http://fundacjasapereaude.pl/?fbclid=IwAR1AiDU79_mv6RI3YTzxsiF_B1r0AfGp8fA3ys5Rdz-8xrPnboUEwS0ZuZs

Oraz

https://www.facebook.com/HelskaFundacjaSapereAude/

 

https://www.facebook.com/groups/227977521070880/