W dniu 15.05.2018 r w hotelu Qubus w Gdańsku odbyło się 3. Międzynarodowe Forum „Marina Quality Forum”, zorganizowane przez Związek Miast i Gmin w ramach projektu South Coast Baltic. Celem organizowanego już cyklicznie Forum jest zintegrowanie środowiska, podjęcie dyskusji nad aktualnymi problemami, stojącymi przed operatorami marin oraz osób związanych z turystyką wodną w regionie oraz promocja szlaków morskich wybrzeża Południowego Bałtyku na arenie międzynarodowej. Forum tradycyjnie już poprzedza spotkania Partnerów projektu South Coast Baltic.

Tematami wiodącymi 3 Międzynarodowego Forum w Gdańsku były: rozwój portów rekreacyjnych oraz dróg morskich w woj. pomorskim; aktualne wyzwania marin i portów rekreacyjnych i potencjał rynkowy dla wybrzeża Południowego Bałtyku.

Forum zostało otwarte przez Panów: Krzysztofa Czopka, Dyrektora Dep. Infrastrukuty UMWP oraz Leszka Paszkowskiego, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu, którzy witając uczestników zwrócili uwagę na podjęte w ostatnich latach inicjatywy, a także potencjał rozwoju dróg wodnych i infrastruktury wodnej w regionie. Po oficjalnym wprowadzeniu przez Dyrektora Biura Związku Miast i Gmin Morskich, p. Grzegorza Walczukiewicza, koordynatorka projektu South Coast Baltic z ramienia ZMiGM, Marta Czarnecka-Gallas zaprezentowała proces budowania marki South Coast Baltic oraz marketingowo- promocyjne osiągnięcia Projektu. Następnie, p. Rafał Wasil i UMWP przybliżył uczestnikom rys historyczny, status i  perspektywy rozwoju portów rekreacyjnych oraz dróg morskich w woj. Pomorskim, ze szczególnym naciskiem na proejkty Pętla Żuławska I i Pętla Żuławska  II.

W ramach zagadnienia dotyczącego zarządzania mariną i zoptymalizowania operacyjności portów, eksperci z Niemiec – Frank Schmidt i Fenja Saathoff z Nature Harbour Krummin / GuG Computer GmbH przedstawili swoją analizę dot. dostępnych produktów na rynku oraz rodzajów funkcji / modułów  rekomendowanych dla poszczególnych rodzajów portów.

Kolejnym istotnym zagadnieniem podjętym przez Forum, był problem dostępności portów rekreacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami. Analizę w tym zakresie omówił Björn Gabler z GA-MA Consulting GmbH, który zwrócił uwagę na potencjalne synergie z dostosowywania marin do potrzeb ludzi starszych (ułatwienia przy cumowani i zejściu z pokładu; rampy, podłogi antypoślizgowe, czyste i większe obiekty sanitarne, itp.) dla innych grup docelowych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi, czy początkujących żeglarzy.

Dr M. Forkiewicz z Politechniki Gdańskiej przedstawił percepcję regionu i marki South Coast Baltic w świetle badań ankietowych przeprowadzonych latem 2017 oraz podczas wspólnego udziału z targach w Niemczech i Szwecji w 2018 r.

W związku z kolejnymi działaniami projektu South Coast Baltic nacelowanymi na promocję czarterów w regionie Południowego Bałtyku, uczestnicy Forum mogli wziąć udział w panelu dyskusyjnym, poprowadzonym przez menadżera projektu South Coast Baltic, Jensa Masucha z GA-MA Consulting GmbH, podczas którego poszukiwano odpowiedzi na pytania: Czego szukają klienci? Co i gdzie jest oferowane? Czy aktualne oferty spełniają wymagania oraz zapotrzebowanie zainteresowanych? Co może być ulepszone w tym zakresie? Co powinno zostać ujęte w broszurze czarterowej oraz udostępnione na portalu czarterowym SOUTH COAST BALTIC?

Na koniec wydarzenia, p. Aleksandra Łapko z Akademii Morskiej w Szczecinie poinformowała zebranych o ofercie szkoleniowej SOUTH COAST BALTIC dla obecnych oraz przyszłych operatów marin w Akademii Morskiej w Szczecinie w zakresie budowania i rozwoju kompetencji dla zarządzających portami rekreacyjnymi.

Forum obfitowało w wielowątkowe dyskusje oraz wnioski, które zostaną wykorzystane przy dalszym wdrażaniu projektu i promowaniu marki South Coast Baltic. Po wydarzeniu, uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w Święcie Pętli Żuławskiej w Kątach Rybackich.

Więcej o Forum można przeczytać również na portalu Gospodarka Morska oraz na stronie Polskiego Klastra Morskiego.

Screen Shot 2018-05-25 at 12.43.39