25zmigmPrezes Związku Miast i Gmin Morskich Andrzej Bojanowski podczas jubileuszowych uroczystości 25-lecia Związku

Miasta muszą zrozumieć, że ulokowanie nad morzem nakłada na nich specjalne obowiązki i daje im specjalne możliwości rozwoju” – mówił wielki Eugeniusz Kwiatkowski podczas zjazdu inaugurującego w 1946 roku działalność Związku Gospodarczego Miast Morskich. Ówczesny centralizm gospodarczy i polityczny unicestwił ten Związek niemal natychmiast po jego narodzinach, ale w 1991 roku na zrębach rodzącej się w Polsce samorządności powstał Związek Miast i Gmin Morskich, który w swoim programie i strukturze wprost odwoływał się do koncepcji Eugeniusza Kwiatkowskiego. 27 października br. w Szczecinie odbyły się uroczystości jubileuszu 25-lecia działalności Związku. W Sali Konferencyjnej Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście spotkali się aktualni delegaci Związku, który zrzesza dziś 26 członków, przybyło także wielu delegatów minionych kadencji, prezesi Związku, a także posłowie i senatorowie oraz przedstawiciele rządu.

Andrzej Bojanowski, prezes ZMiGM przypomniał udział Związku w tak fundamentalnych dla polskiej gospodarki morskiej procesach jak kształtowanie ustaw (o administracji morskiej czy portach i przystaniach morskich) i ich nowelizacja, budowa autostrad, ochrona brzegu morskiego, rozwój sieci marin i przystani żeglarskich, turystyki. Podkreślił także ciągłość tych procesów i zmieniające się uwarunkowania rozwojowe nakazujące nieustanną troskę członków Związku o kształtowanie korzystnych warunków życia i pracy dla społeczności miast i gmin morskich, których los związał z morzem. Gwarancją sukcesów podejmowanych działań – podkreślił A. Bojanowski, jest wykorzystanie wspólnej energii, doświadczeń i wiedzy.

Podczas uroczystości jubileuszowych było wiele życzeń, wspomnień, szczególnie zasłużonym działaczom Związku wręczono pamiątkowy medal 25-lecia Związku Miast i Gmin Morskich. Z okazji ćwierćwiecza działalności ZMiGM wydana została monografia: „My dla morza, morze dla nas – 25 lat Związku Miast i Gmin Morskich”.