Projekt powstał z inicjatywy Uniwersytetu Gdańskiego – Koła Naukowego Ochrony Środowiska oraz Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Szczecinie, którzy to będą wdrażać zawarte w nim działania informacyjno – edukacyjne we współpracy ze Związkiem Miast i Gmin Morskich – beneficjentem projektu. Nad wartością merytoryczną przedsięwzięcia czuwać będą  naukowcy z Pracowni Chemii Polipeptydów Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast o jego wartość edukacyjną i dydaktyczną zadba LOP. Planowany termin realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015 r.

 INFORMACJA O PROJEKCIE

Klub Młodego Naukowca

PROGRAM 1 PPMŚ
PROGRAM 2 PPMŚ
PROGRAM 3 PPMŚ
PROGRAM 4 PPMŚ


Konferencja

Program i Książka abstraktów

Olimpiada Wiedzy 

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA WIEDZY
PROGRAM
REGULAMIN OLIMPIADY

Publikacja

Niskie emisje – jak temu zaradzić SPALANIE_w_domach_1 SPALANIE_w_domach_2 SPALINY_samochodowe_1 SPALINY_samochodowe_2 tablica informacyjna

NIEEFEKTYWNE_spalanie_1 NIEEFEKTYWNE_spalanie_2