MariEx – Creating new kinds of Maritime Experience Points for land tourists

 

 

W okresie od 16 maja 2022 do 15 września 2022 realizowany jest projekt MariEx, który ma na celu utworzenie konsorcjum partnerów i przygotowanie wieloletniego projektu promującego autentyczny morski charakter obszaru Południowego Bałtyku poprzez kreację morskich punktów doświadczenia (MEPs) i włączenie ich w „narracje” marketingu turystycznego skierowanego do turystów na wybrzeżu i w głębi kraju.

 

Budżet projektu:                         40 000,00 EUR

Dofinansowanie EU (EFRR):   33 200,00 EUR

 

Współfinansowane przez Unię Europejską (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach programu Interreg South Baltic 2014-2020

MariEx Info na strone w sekcji PROJEKTY