Tradycyjnie już także i w tym roku na początku września specjaliści z branży odpadowej spotkają się w Gdańsku Sobieszewie podczas Samorządowego Forum Gospodarki Odpadami. Wydarzenie jest  kontynuacją rozpoczętej w 2018 roku inicjatywy spotkań przedstawicieli samorządów, spółek komunalnych, instytucji państwowych, środowiska akademickiego, organizacji i firm działających w sektorze gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

Tegoroczne Forum rozpocznie wyjazd studyjny. Zainteresowani uczestnicy będą mogli zobaczyć zmodernizowaną sortownie w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku oraz postęp prac na terenie budowy gdańskiego Portu Czystej Energii.

Podczas Forum omówione zostaną zagadnienia dotyczące m.in. szczelności systemów GOK (Gospodarki Odpadami Komunalnymi) i kontroli instalacji GOK. Jeden z paneli poświęcony też będzie recyklingowi w Polsce.

Forum odbędzie się w dniach 6-8 września 2023 roku na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku. Organizatorami wydarzenia jest Gdańska Fundacja Wody oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego.

W Radzie Programowej Forum zasiadają: prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński – Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy; Maciej Kiełbus – Dr Krystian Ziemski & Partners, Kancelaria Prawna SP.K. ; Olga Goitowska- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku; Sławomir Kiszkurno – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Gospodarki Cyrkularnej, Prezes Zarządu spółki Port Czystej Energii Sp. z o.o.; dr hab. inż. Jacek Gębicki – prof. PG, Kierownik Katedry i Dyrektor Centrum Technologii Wodorowych Politechnik Gdańskiej.

Link  do strony konferencji: TUTAJ

Więcej informacji o wydarzeniu:

sekretariat@gfw.pl
tel. 605 207 187