W 2023 roku mija 25 lat od reformy ustrojowej, w wyniku której ustanowiony został trójstopniowy podział samorządu terytorialnego na województwa, powiaty i gminy. Z jakimi wyzwaniami mierzy się dzisiaj administracja lokalna? Czy zmienił się jej udział w sprawowaniu władzy? Okazją do podsumowań i planów będzie Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe zaplanowane na 17-18 października w Poznaniu.

 

Po XXV latach reformy ustrojowej – o nową formę kooperacji lokalnej – to hasło przewodnie trzeciej edycji wydarzenia. 18 lipca 1998 r. Sejm RP przyjął ustawę o nowym podziale administracyjnym Polski. Z 25-letniej historii rozwoju samorządności, szczególnie ostatnie lata przyniosły wiele zmian związanych m.in. z transformacją energetyczną, migracjami ludności czy ograniczeniem dochodów własnych. Jesienią w Poznań Congress Center spotkają się prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sołtysi i marszałkowie, aby wypracować wspólne stanowiska i podzielić się sprawdzonymi rozwiązaniami.

 

Samorząd, będący w stanie realizować oczekiwania mieszkańców, jest podstawą sprawnie funkcjonującego państwa. To 25-lecie jest dobrą okazją by ocenić dorobek województw, powiatów i gmin oraz rozmawiać o najważniejszych kwestiach, które wymagają naszej jedności, współpracy i odpowiedzialnego partnerstwa. Ważne, byśmy w roku poprzedzającym wybory samorządowe,  spotkali się w Poznaniu i wyznaczyli nasze cele na kolejne lata – podkreśla, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który zasiada w Radzie Programowej Local Trends.

 

W programie III edycji Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego znajdzie się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych. Poruszone zostaną tematy związane z zieloną transformacją, cyberbezpieczeństwem, poprawą jakości usług publicznych, w tym transportu miejskiego czy wykorzystaniem technologii w integracji społeczeństwa. Nie zabraknie tematów związanych m.in. z kategoryzacją gmin w nowym systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W ramach wydarzenia odbędzie się także Kongres Regionów oraz Forum Rozwoju Miast, podczas którego goście z Polski i zagranicy podzielą się dobrymi praktykami w zakresie rozwiązań sprzyjających dobrostanowi mieszkańców.

 

Organizatorzy Europejskiego Forum Samorządowego – Grupa MTP i Centrum Myśli Strategicznych od pierwszej edycji stawiają sobie za cel inicjowanie dyskusji ponad podziałami. W wydarzeniu uczestniczą przedstawiciele rządu, samorządów, nauki oraz biznesu. III edycja Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe odbędzie się w dniach 17-18 października w Poznań Congress Center.

 

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez stronę internetową: https://localtrends.pl/

 

Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe

17-18 października 2023, Poznań Congress Center

 

#DołączDoDebaty

 

https://localtrends.pl/

https://www.facebook.com/LocalTrendsKongres

https://www.linkedin.com/showcase/localtrendskongres/

 

 

***

 

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP we współpracy z partnerami strategicznymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

 

Organizatorzy: Grupa MTP, Fundacja Centrum Myśli Strategicznych

 

Gospodarze: Miasto Poznań,  Miasto Sopot

 

Partnerzy Strategiczni: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Sopot, Miasto Poznań, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP

 

Partnerzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu

 

Partnerzy Merytoryczni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Partnerzy Instytucjonalni: Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Pracodawcy Pomorza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Prezydentów Miast Polskich, Związek Gmin Pomorskich, Związek Miast i Gmin Morskich