serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z Państwa szkół do udziału w
kolejnej edycji 4.Krajowego Konkursu Wiedzy o Morzu, organizowanego
przez Związek Miast i Gmin Morskich i Fundację Pozytywne Pomorze.
Pomysłodawcą konkursu oraz autorem pytań jest dr Jarosław Kłodziński,
radny miasta Gdyni. Konkurs ma na celu kreowanie kultury morskiej,
aktywność fizyczną, promuje krajoznawstwo, zawody i zasoby związane z
morzem. Ubiegamy się o wpisanie konkursu na listę zawodów dodatkowo
punktowanych w trzech nadmorskich kuratoriach.
W załączeniu przesyłamy plakat oraz regulamin konkursu.
Konkurs ma charakter wieloetapowy : eliminacje szkolne, półfinały
wojewódzkie w Gdańsku i Mielnie oraz Finał konkursu w Gdyni. Na
zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Czekamy na deklaracje szkół do wzięcia udziału w konkursie najpóźniej do
16.01.2024r.
Niech wygrają najlepsi !

regulamin (3)
Krajowy Konklurs Wiedzy o Morzu 2024