Za nami Jubileuszowa Gala z okazji XXX-lecia Związku Miast i Gmin
Morskich.

Wiele wspomnień, radości i pozytywnej energii do dalszej pracy na rzecz
rozwoju regionu. Gale poprzedziło Walne Zebranie Delegatów ZMiGM, na
którym pożegnaliśmy wieloletniego prezesa Związku Andrzeja
Bojanowskiego, jednocześnie nowym prezesem jednogłośnie wybrany został
Alan Aleksandrowicz.

Podczas jubileuszu na ręce byłego prezesa złożone zostały podziękowania
od Senatu RP, Związku Gmin Pomorskich, Liga Morska i Rzeczna, Metropolia
Gdańsk-Gdynia-Sopot, marszałka Województwa Pomorskiego oraz Województwa
Zachodniopomorskiego, eurodeputowanej Magdaleny Adamowicz, prezydentów i
delegatów wielu miast nadmorskich.

Dzięki współpracy Związku z Uniwersytet Gdański otrzymaliśmy również 5
stypendiów na studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Morską Energetyką
Wiatrową.

W trakcie uroczystości Andrzej Bojanowski został odznaczony przez
Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka odznaką „Zasłużony Pracownik
Morza”

Wręczyliśmy również nagrody „My dla morza, morze dla nas” dla
najbardziej zasłużonych ekspertów, którzy współpracują ze Związkiem.
Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z gali przygotowanej przez Karolinę
Misztal Świderską