Skład Zarządu Związku Miast i Gmin Morskich:

1. Alan Aleksandrowicz – Prezes Zarządu, delegat Gdańska

2. Michał Przepiera – Wiceprezes Zarządu, delegat Szczecina

3. Artur Dąbkowski – Członek Zarządu, delegat Kołobrzegu

4. Jarosław Kłodziński – Członek Zarządu, delegat Gdyni

5. Krzysztof Walków – Członek Zarządu, delegat Darłowa

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Krzysztof Swat – delegat Krynicy Morskiej

2. Olga Roszak-Pezała – delegat Mielna

3. Krzysztof Pach – delegat Władysławowa