Skład Zarządu Związku Miast i Gmin Morskich:

Andrzej Bojanowski – Prezes, delegat miasta Gdańsk
Michał Przepiera – wiceprezes
Zbigniew Walczak – Członek Zarządu, delegat Gminy Gniewino
Waldemar Śmigielski – Członek Zarządu, delegat Darłowa
Krzysztof Swat – Członek Zarządu, delagat Krynicy Morskiej

Skład Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Morskich:

Grzegorz Jóźwiak – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, delegat gminy Dziwnów
Ludwika Cierocka – Członek Komisji Rewizyjnej, delegat gminy Krokowa
Katarzyna Kutereba – Gnitecka – Członek Komisji Rewizyjnej, z-ca burmistrza Międzyzdrojów