Cykl spotkań Energia w Gminie to ogólnopolski program spotkań branżowych skierowany do przedstawicieli władz lokalnych: burmistrzów, wójtów, prezydentów miast, działów ochrony środowiska, zamówień publicznych i inwestycji. Program obejmuje tematy dotyczące szeroko pojętej efektywności energetycznej, niskiej emisji, inwestycji energooszczędnych oraz źródeł finansowania.

Prelegentami byli specjaliści w swych dziedzinach:

Grzegorz Walczukiewicz

Dyrektor biura Związku Miast i Gmin Morskich (ZMiGM).
Od 2008 r. prowadzi biuro stowarzyszenia skupiającego miasta i gminy z polskiego wybrzeża, współtwórca i członek zarządu Bałtyckiego Klastra Przemysłu Czasu Wolnego (BKPCW), organizator i współorganizator wielu konferencji z dziedziny ochrony środowiska, turystyki i gospodarki.
Realizator Forum Bursztynowego oraz wystaw promujących Gdańsk – Światową Stolicę Bursztynu w kraju i za granicą.

 

Grzegorz Burek 

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego. Redaktor naczelny magazynu GLOBENERGIA. Wieloletni działacz na rzecz zrównoważonego rozwoju. Propagator rozwoju rynku pomp ciepła i fotowoltaiki, jako dwóch uzupełniających się źródeł energii. Współzałożyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV.

 

Michał Kaczmarczyk

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Środowiska, o specjalności Odnawialne Źródła Energii. Posiada stopień naukowy doktora inżyniera w dziedzinie Nauk o Ziemi. Zwolennik idei efektywności energetycznej, poszanowania energii i odnawialnych źródeł energii. Autor wielu publikacji, zarówno naukowych jak i popularnonaukowych z zakresu energetyki i ochrony środowiska. Redaktor naukowy monografii „Niska emisja od przyczyn występowania do sposobów eliminacji”.

 

Maciej Kazienko
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 24 lat pracuje w administracji publicznej: rządowej i samorządowej, zaangażowany jest w społeczną działalność w organizacjach pozarządowych.
Ukończył studia podyplomowe na kierunkach: „Świadectwa i audyty energetyczne” na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, „Nowoczesna energetyka odnawialna” na Politechnice Warszawskiej, a także „Inwestycje w odnawialne źródła energii” w Instytucie Energetyki Odnawialnej w Warszawie.
Od 2009 roku pracował na stanowisku zastępcy prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Koordynuje pracę Zespołu Programów Regionalnych i Projektów Środowiskowych oraz Zespołu Doradców Energetycznych. Wspiera działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej, oszczędności energii oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Realizuje założenia Porozumienia Burmistrzów w regionie pomorskim.
Odpowiadał za opracowanie koncepcji i budowę nowej siedziby Funduszu, obiektu stanowiącego przykład energooszczędnego budownictwa dla sektora publicznego, w którym zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
Funkcję Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku pełni od 24.07.2017 roku.
Jarosław Kumięga

Audytor energetyczny. Ekspert w zakresie planowania energetycznego, szeroko rozumianej gospodarki energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy efektywności energetycznej, projektów proekologicznych i termomodernizacyjnych, z wieloletnim doświadczeniem w przedsiębiorstwie zajmującym się przesyłem i dystrybucją ciepła, firmach konsultingowych, doradczych i projektowych. Od roku 2009 pracuje w Referacie Planowania Energetycznego w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, którym (referatem) kieruje od 2016 roku.

Janusz Starościk
Absolwent dwóch wydziałów Politechniki Warszawskiej, gdzie zdobył tytuły magistra inżyniera mechanika i magistra inżyniera budownictwa. Ponadto ukończył European University z siedzibą w Montreux/Szwajcaria gdzie uzyskał dyplom Executive MBA, oraz Informację i Zarządzanie Systemami Informacyjnymi na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje doświadczenie zdobywał pracując przez wiele lat na kierowniczych stanowiskach w takich firmach jak: Hochtief AG, ACO Severin Ahlmann , ACO Passavant oraz Robert BOSCH. Obecnie prezes zarządu Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, oraz współwłaściciel firmy, zajmującej się wspieraniem wymiany gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami oraz organizacjami gospodarczymi z krajów UE i innych. Niezależny ekspert szwajcarskiej agendy rządowej Switzerland Global Enterprise.
Autor kilkudziesięciu artykułów i opracowań dotyczących tych zagadnień w Polsce i za granicą. Członek Polskiej Rady Koordynacyjnej OZE. Współtwórca programu „Dobre Klimaty” emitowanego na TVN METEO.
Michał Lodziński

Product Manager w dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji w ABB odpowiedzialny za produkty dla fotowoltaiki jak również systemy zasilania gwarantowanego UPS. W ABB od 2012. Ukończył studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej i Technische Universitat Berlin. Następnie kontynuował karierę naukową na uczelni Swansea University w UK, gdzie uzyskał tytuł doktora.

Artur Karczmarczyk

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej o specjalizacji Technika Cielna, Piece Przemysłowe i Ochrona Środowiska. Doświadczony w zakresie prowadzenia szkoleń i seminariów w tematyce pomp ciepła, techniki chłodniczej, klimatyzacji, kolektorów słonecznych, kompleksowej obsługi technicznej pomp ciepła. Wykładowca studiów dziennych, podyplomowych, seminariów AGH Kraków oraz innych uczelni. Trener Eucert z zakresu teorii i praktyki pomp ciepła. Autor licznych publikacji w tematyce pomp ciepła, techniki grzewczej, klimatyzacji, energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Współautor „WYTYCZNE PROJEKTOWANIA, WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI Z POMPAMI CIEPŁA”. Członek założyciel, członek zwyczajny, V-ce Prezes Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła. Obecnie pracownik firmy Viessmann Sp. z o.o. – PM. OZE Dział Projektów Inwestycyjnych.

Paweł Gałuszka

Wykształcenie techniczne, od bliska 25 lat związany z branżą chemii budowlanej. Od 20 lat na stałe zatrudniony w firmie Farby KABE Polska Sp. z o.o., której misją jest „dostarczanie nowoczesnych produktów dekoracyjno-ochronnych, tak aby zawsze cieszyły się aprobata i zaufaniem Klientów – solidnie spełniając swoje zadanie przez długie lata”. Obecnie pełni funkcję Kierownika Działu Szkoleń. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Śląskich Konferencji RENOAKATYWATOR, która porusza zagadnienia związane z szeroko pojętą tematyką renowacji obiektów budowlanych.

Michał Marona

Prawie 8 lat doświadczenia w branży fotowoltaicznej jako doradca techniczny, trener, konsultantTechniczny doradca sprzedaży w SolarEdge Technology – firmie która za cel ma zrewolucjonizowanie przemysłu fotowoltaicznego. Odpowiedzialny za techniczne doradztwo techniczne oraz handlowe, a także prowadzenie szkoleń technicznych oraz handlowych.

Marek Beśka

Prezes Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe. Od 15 lat związany z branżą energooszczędnego budownictwa szkieletowego w Polsce i w Europie. Promotor nowoczesnych technologi budowlanych i rozwiązań pro ekologicznych. Zwolennik realizacji obiektów według idei zrównoważonego rozwoju, według zasady 3E: Energooszczędne, Ekologicznie, Ekonomicznie. Obecnie Dyrektor działu Industry w Niemieckiej firmie STO, dostarczającej rozwiązania największym producentom obiektów prefabrykowanych drewnianych w Polsce i Europie.

Grzegorz Narwojsz

Ekspert w branży budowlanej, od wielu lat związany z TÜV Nord Polska. Posiada uprawnienia inspektora Nadzoru w branży konstrukcyjnej oraz jest wieloletnim członkiem Śląskiej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Z pasja prowadzi liczne branżowe spotkania i szkolenia. W chwili obecnej pracuje nad wdrożeniem udziału w inspekcjach technicznych i budowlanych wielowirnikowców.

Jakub Zarzycki

Kierownik Produktu w firmie Saint-Gobain Construction Products Polska, marka Isover. W branży budowlanej obecny zawodowo od 7 lat, pierwsze lata pracując jako Analityk Rynku. Obecnie odpowiedzialny za rozwój produktów z wełny mineralnej dedykowanych głównie do fasad oraz dachów płaskich. W ramach edukacji rynku wykonawczego, prowadzący szkolenia tematyczne w Centrum Szkoleniowym Isover.

Paulina Smaczna

Absolwentka kierunku Inżynieria Środowiska, na specjalności Odnawialne Źródła Energii na AGH w Krakowie. Obecnie Specjalista do spraw marketingu i szkoleń w Instytucie Zrównoważonej Energii „Miękinia”. Organizuje oraz realizuje projekty z edukacji ekologicznej oraz warsztaty w zakresie OZE. Prowadzi współpracę pomiędzy sektorem publicznym, naukowym i biznesem w projekcie SPIN – Małopolskie Centrum  Transferu Wiedzy.

 

 

Organizator                                      Współorganizator

 

 

Patronat honorowy

 

 

Patronat merytoryczny

 

Patronat

 

 

 

 

 

 

Partnerzy

 

 

 

 

 

Patronat medialny