Projekt powstał z inicjatywy Uniwersytetu Gdańskiego – Koła Naukowego Ochrony Środowiska oraz Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Szczecinie, którzy to będą wdrażać zawarte w nim działania informacyjno – edukacyjne we współpracy ze Związkiem Miast i Gmin Morskich – beneficjentem projektu. Nad wartością merytoryczną przedsięwzięcia czuwać będą  naukowcy z Pracowni Chemii Polipeptydów Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast o jego wartość edukacyjną i dydaktyczną zadba LOP. Planowany termin realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015 r.

INFORMACJA O PROJEKCIE