Związek Miast i Gmin Morskich planuje udział (wnioski zostaną zgłoszone w najbliższym naborze lub czekają na ocenę konkursową) w następujących projektach :

Projekty realizowane w ramach programu INTERREG :

Interreg South Baltic – Południowy Bałtyk

  • MARRIAGE II – kontynuacja projektu MARRIAGE. Ma na celu promocję południowego wybrzeża Bałtyku wśród żeglarzy oraz wymianę doświadczeń i usprawnienie zarządzania marinami.

Wniosek projektowy zostanie złożony w pierwszym naborze jeszcze w 2015 roku.