Z. Olszewski

Z głębokim żalem żegnamy

ś.p. Zdzisława Olszewskiego

naszego kolegę, człowieka oddanego sprawom ważnym

dla Miasta Elbląga i Polski Morskiej,

wieloletniego członka Zarządu Związku Miast i Gmin Morskich.