W Krynicy Morskiej w dniach 23-24 marca 2017 r. odbyło się XLIX Walne Zebranie Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich. W konferencji, w pierwszym dniu spotkania wzięli udział przedstawiciele miast członkowskich oraz zaproszeni goście m.in.: wicemarszałek Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – delegatura w Elblągu, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędów Morskich, Zarządów Portów Morskich, Gdańskiej Organizacji Turystycznej, SNG SA – sponsora obrad, Instytutu Morskiego, Polskiego Związku Wędkarskiego oraz dziennikarze.

Uczestników spotkania powitał burmistrz Krynicy Morskiej Krzysztof Swat życząc owocnych obrad
i miłego pobytu w jednym z najmniejszych miast w Polsce. Obrady otworzył Andrzej Bojanowski, prezes ZMiGM, który powitał delegatów oraz zaproszonych gości m.in. nowego członka wspierającego Związek Miast i Gmin Morskich – Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przekazując podziękowania na ręce reprezentującej urząd pani Grażynie Klugę. List od wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego odczytała pani Ewa Kunda, pełnomocnik wojewody ds. rozwoju dróg wodnych.

Pierwszym punktem obrad w dniu 23 marca br była debata nt. „Zmiana strategii rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej – szansa czy zagrożenie dla gmin nadmorskich Polski”.

Do dyskusji poproszeni zostali Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk, Arkadiusz Zgliński, dyrektor Zarządu Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. oraz Andrzej Bojanowski, prezes Związku Miast i Gmin Morskich (sprawującego prezydencję Porozumienia Samorządowego dla Korytarza Bałtyk-Adriatyk). W dyskusji zabrakło głosu przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Gdańsku oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Dyskusję poprowadził redaktor Marek Kański, publicysta morski.

W dalszej części spotkania miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia o Współpracy między Związkiem Miast i Gmin Morskich a Polskim Związkiem Wędkarskim.

Polski Związek Wędkarski reprezentowali Dionizy Ziemiecki, prezes Zarządu Głównego PZW oraz Stanisław Lisak, członek prezydium Zarządu Głównego PZW, prezes zarządu PZW okręg Gdańsk. Ze strony Związku umowę sygnowali Andrzej Bojanowski i Grzegorz Walczukiewicz, dyrektor biura Związku.

 

     Fournier Gay, prezes Saur Neptun Gdańsk S.A., sponsor XLIX WZD Związku, oraz Stanisław Mikołajski, dyrektor ds. eksploatacji SNG S.A., przedstawili nowe rozwiązania informatyczne w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych.

Ostatnim punktem spotkania było seminarium nt. „Zagrożenia ukryte pod wodą a rozwój turystyki nadmorskiej”. Benedykt Hac, kierownik Zakładu Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku, opowiedział o możliwych zagrożeniach, jakie stwarzają wraki w Zatoce Gdańskiej. Prezentacja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników. Łukasz Wysocki, prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej uświadomił obecnym, że powstała konieczność stworzenia strategii działania w przypadku katastrofy ekologicznej na polskim Wybrzeżu. Drugi dzień obrad został poświęcony statutowym sprawom Związku.

Sponsor:

Reklama_SNG_TW

 

 

 

Program

Sprawozdanie z działalności Związku w 2016

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZMiGM Z PZW

SNG SA