23 października w Gdańsku odbyła się konferencja XIII Forum Energia w Gminie. Wydarzenie zorganizowane zostało przez GLOBEnergia  przy współpracy ze Związkiem Miast i Gmin Morskich oraz Smart Metropolia. Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego, Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP oraz WFOś i GW w Gdańsku.

XIII Forum Energia w Gminie dotyczyło możliwości finansowania inwestycji publicznych oraz dobrych praktyk w zakresie ograniczania zużycia energii. W wydarzeniu uczestniczyło 50 osób, m.in przedstawiciele Urzędu w Kwidzynie, Gdyni, Jastarni, Wejherowie, Mielnie, Mikołajkach Pomorskich, a ponadto zaproszeni eksperci.

Podczas konferencji wystąpili gospodarze : Grzegorz Burek – redaktor naczelny GLOBEnergia i Grzegorz Walczukiewicz – dyrektor biura Związku Miast i Gmin Morskich oraz goście.  Eksperci z poszczególnych dziedzin podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi, między innymi :  Tomasz Balcerowski – prezes firmy budowlanej Ekoinbud, zaprezentował najnowsze osiągnięcie firmy – ekologiczne, energooszczędne domy modułowe, w których zastosowany zostanie nowatorski system zwiększający właściwości termoizolacyjne budowanych obiektów, Jarosław Piotrowski, który mówił o finansowaniu inwestycji środowiskowych z funduszy unijnych, Łukasz Sajewicz, który starał się odpowiedzieć na pytanie czy budynki publiczne mogą być samowystarczalne energetycznie; Adam Koniszewski przedstawił blaski i cienie energooszczędnych systemów grzewczych; temat „prawne aspekty samorządowych inwestycji energooszczędnych” poruszył Maciej Ligier, z Kancelarii Radcowskiej „Bąkowski”; o błędach wykonawczych instalacji fotowoltaicznych mówiła Anna Będkowska z GLOBEnergia; ponadto, Piotr Rudyszyn poruszył kwestię wpływu regulacji środowiskowych na inwestycje samorządowe.

Po wystąpieniach był czas na zadawanie pytań i dyskusję, podczas której eksperci pomagali rozwiązywać kluczowe dla gmin problemy.