W dniu 26 lutego 2016 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRAWA MORSKIEGO. Związek Miast i Gmin Morskich patronuje tej inicjatywie od I konferencji.

Co roku, organizatorzy konferencji stawiają sobie za cel stworzenie platformy do podjęcia dyskusji o szeroko pojętej tematyce morskiej nie tylko przez prawników
i przedstawicieli świata nauki, ale również z perspektywy przedsiębiorców z sektora gospodarki morskiej oraz studentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce.

Poprzednie edycje projektu pokazały, że tematyka morska cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego także i w tym roku organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby zachęcić Państwa do udziału w wydarzeniu.

Tym razem organizatorzy postanowili skupić uwagę słuchaczy na tematyce związanej z portami morskimi.
W wydarzeniu wzięło udział wiele znakomitych osobistości związanych z gospodarką morską i prawem morskim.