Szlakiem Latarni po Polsce – spotkanie interesariuszy latarni morskich, Darłowo 3 marca 2011.

Galeria zdjęć

Karta zgłoszeniowa

Zaproszenie

Program

Z inicjatywy Związku Miast i Gmin Morskich, przy współpracy z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną 3 marca br w Darłowie odbyło się spotkanie interesariuszy latarni morskich.
W spotkaniu wzięli udział Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Polskiej Organizacji Turystycznej, Prezes Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Dyrektorzy Urzędów Morskich oraz przedstawiciele lokalnych organizacji turystycznych, samorządów nadmorskich i stowarzyszeń zajmujących się szeroko rozumianą opieką oraz obsługą ruchu turystycznego na latarniach morskich.
Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że latarnie morskie są nie tylko punktem nawigacyjnym, ale również bardzo interesującym obiektem turystycznym, który wzbogaca ofertę gmin nadmorskich.
Tematy, które zostały przedstawione podczas spotkania dotyczyły spraw związanych z funkcją jaką te obiekty pełnią, z brakiem standaryzacji informacji o latarniach morskich, nie wykorzystanym w pełni potencjale turystycznym wokół latarni morskich.
Z punktu widzenia przedstawicieli Urzędów Morskich latarnie morskie powinny być zarządzane przez Urzędy Morskie, dla których są one bardzo istotnym elementem oznakowania nawigacyjnego i w najbliższym czasie będą wykorzystane dla potrzeb Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, funkcja ta jednakże nie koliduje z wykorzystaniem latarni morskich jako atrakcji turystycznej.
Kolejni uczestnicy spotkania przedstawiali swoje pomysły i projekty, które czekają na realizację min.: pomysł powstania „Blizarium” przedstawiony przez Fryderyka Tomalę,  Prezesa Towarzysztwa Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Jest to pomysł powstania w gminie Choczewo bazy rekreacyjnej, gdzie poza replikami latarni morskich znajdzie się także muzeum żeglugi morskiej z salami widowiskowymi i konferencyjnymi, park linowy, statek piratów oraz osada rzemieślnicza, w której prowadzone będą warsztaty rękodzielnictwa. Całość dopełnić ma szerokie zaplecze gastronomiczne.
Pani Małgorzata Rajchowiak, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Latarń Morskich ze Szczecina, przedstawiła koncepcję zagospodarowania przestrzeni wokół latarni morskiej w Świnoujściu.
Jest to projekt mający na celu powstanie obiektu rekreacyjno-szkoleniowego jako miejsca odpoczynku dla turystów ale i także miejsca edukacji morskiej ze ścieżką edukacyjną na temat  znaków nawigacyjnych.
Ważnym aspektem poruszonym w trakcie dyskusji, był temat czynnika ludzkiego. Postęp technologiczny powoduje, że zawód latarnika jest zawodem wymierającym i chociaż latarnie obsługiwane są mechanicznie, wiedza i umiejętność opowiadania o latarni powinna być pielęgnowana.
Efektem tych rozmów była decyzja o wypracowaniu wspólnej, wielopłaszczyznowej oferty turystycznej Szlaku Latarni Morskich o charakterze ponadregionalnym a z czasem międzynarodowym – Bałtycki Szlak Latarni Morskich, opartej na standaryzacji informacji z wykorzystaniem pomysłów, które zostały zaprezentowane podczas spotkania.
Związek Miast i Gmin Morskich został upoważniony do koordynowania działań mających na celu wypracowanie wspólnego produktu turystycznego oraz będzie szukał możliwości finansowania tego przedsięwzięcia.