Związek Miast i Gmin Morskich wyraża się krytycznie wobec planów wprowadzenia specustawy dotyczącej budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Sprzeciwiamy się niekonstytucyjnej próbie pozbawiania samorządu Gminy Miasta Gdańska należących do niego terenów w imię doraźnej, partyjnej polityki.

Funkcjonująca od wielu wieków tradycja uznająca samorządność i prawo do własności gmin jest łamana na naszych oczach. Własność wspólnoty szanował i poszerzał każdy polski król, widząc w tym podstawę funkcjonowania państwa. Nie szanowali jej zaborcy, komuniści i – na przykładzie Gdańska – obecny rząd Rzeczpospolitej Polskiej.

Powołując się na zasadność wprowadzenia Specustawy, zabierającej Gminie Miasta Gdańska tereny na półwyspie Westerplatte na rzecz budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, odwołano się do artykułu 6 Konstytucji RP. Mówi on wprost, iż „Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju”.

Takie warunki tworzą wszystkie gminy, w tym Gdańsk oraz dotowane przez jego gminę Muzeum Gdańska. Oba podmioty upowszechniają wiedzę i zapewniają równy dostęp do kultury obywatelom RP oraz turystom z całego świata. Uważamy, że samorząd Gdańska troszczy się o Westerplatte i działając dalej zgodnie z obowiązującym prawem, a nie na przekór niemu, godnie zagospodaruje polski Pomnik Historii i rzetelnie upamiętni bohaterów Września 1939 r.

Nie trzeba wprowadzać specjalnej ustawy wywłaszczającej samorząd lokalny w imię rzekomego pożytku dla dobra wspólnego. Jako reprezentanci części gmin nie chcemy i obawiamy się realizowania przez Rząd RP takiego scenariusza w przyszłości wobec nas. Nie chcemy, by jakakolwiek gmina stała się ofiarą i obiektem służącym realizacji doraźnych celów partii politycznych. Takie działania, pozbawione dialogu i wzajemnego zrozumienia, to dyskryminacja „małych ojczyzn” przez „większą”. Dyskryminacja, która działa na szkodę dobra wspólnego – Polski.logo_wersja podstawowa_rgb_72dpi