28 maja 2021r. o godzinie 10.00 rozpoczęło się spotkanie w formule on-line zorganizowane w ramach LVI Walnego Zebrania Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich. W spotkaniu uczestniczyło 20 przedstawicieli gmin nadmorskich oraz pracownicy biura Związku. Gości przywitał dyrektor biura Marcin Makowski, który po przedstawieniu programu spotkania omówił sprawozdanie z działalności Związku w 2020 roku., m.in.:

– realizację planu dochodów i wydatków;

– wydarzenia objęte patronatem Związku lub współorganizowane przez Związek tj. Jachtfilm 2020, obchody 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem, Gala „Altruiści” bohaterowie pandemii 2020, Nr ratunkowy Plusa, Pomorskie Eko Forum 2020;

– wystawy bursztynu w Krynicy Morskiej, Władysławowie i Jarosławcu;

– nasze uczestnictwo w spotkaniach i webinariach;

– apele w sprawie długości wakacji letnich, sektorowej tarczy antykryzysowej dla turystyki oraz  publikacje Związku min. Analiza stanu czystości wody po awarii oczyszczalni Czajka czy Analiza na temat możliwości wydłużenia sezonu letniego w gminach nadmorskich.

Wspomniał także o bieżącej działalności, min. o nawiązaniu współpracy z Instytutem Politologii UG
w sprawie nowego kierunku studiów podyplomowych dla przyszłych i obecnych samorządowców; spotkaniu z konsulem generalnym Węgier drem Palem Attlem Illesem oraz konsulem drem Otto Siposem w sprawie współpracy polsko-węgierskiej szczególnie w kwestii korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk, możliwej współpracy z gminami nadmorskimi a także promocji bursztynu w Budapeszcie; współorganizacji IX Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego poświęconej zrównoważonej żegludze, efektywności i ekologii nowoczesnych statków oraz zmianach w morskim prawie pracy; zaplanowanych na ten sezon wystawach bursztynu w Pucku, Darłowie i Mielnie. Przy tej okazji chęć organizacji wystawy w Gminie Krokowa w 2022 roku zgłosiła pani Dorota Goyke.

Dyrektor wspomniał także o zorganizowanym w maju rejsie po Zatoce Gdańskiej zorganizowanym przez Związek dla laureatów konkursów plastyczno-literackiego oraz wiedzy o morzu jak również dla laureatów plebiscytu Altruiści 2020.

W 2021 roku Związek ponowił apel do władz RP w sprawie wsparcia branży turystycznej nie tylko na południu Polski oraz w sprawie działań zapewniających bezpieczeństwo ekologiczne gminom
i powiatom przed zagrożeniem wynikającym z broni chemicznej i wraków statków zatopionych podczas II wojny światowej.

Marcin Makowski zachęcił uczestników do wzięcia udziału w zaplanowanych na czerwiec webinarach współorganizowanych przez Związek, w tym: 8 czerwca Programy mieszkaniowe BGK; 21-22 czerwca  IX edycja OSE Gdańsk 2021; 23 czerwiec Wellbeing Tourism oraz 25 czerwiec Finansowanie projektów infrastrukturalnych w gminach.

W nawiązaniu do przedstawionego sprawozdania przez dyrektora biura Związku o głos poprosił pan Michał Graban z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, zainteresowany spotkaniem z konsulami Węgier poprosił o informacje dotyczące współpracy w kwestii Korytarza Bałtyk Adriatyk jak również wspomniał o pilotażowym rejsie organizowanym przez partnerów Korytarza z woj. kujawsko-pomorskiego. Wyraził duże zainteresowanie w kwestii popularyzacji żeglugi śródlądowej, jaką daje nawiązanie współpracy związku z Parlamentarnym Zespołem Rozwoju Dróg Wodnych, któremu przewodniczy Pan Senator Jerzy Wcisła.

Następnie głos zabrała pani Marta Czarnecka-Gallas odpowiedzialna w Związku za koordynacje projektów unijnych. Uczestnicy zostali poinformowani o zakończeniu realizacji projektu South Coast Baltic oraz o zrealizowanych działaniach w projektach Land Sea Act oraz Baltic Blue Marinas dofinansowanych z programu Interreg Sea Region. Dla przypomnienia projekt Land Sea Act ma za zadanie upowszechnienie planowania wielopoziomowego na styku morza i lądu, natomiast Baltic Blue Marinas to projekt tzw. zalążkowy służący przyszłej aplikacji z programów uruchamianych w 2022 roku, skupiony wokół funkcjonowania marin peryferyjnych. Pani Marta wspomniała także o projekcie Watermann z Euroregionu Bałtyk, gdzie Związek jest we wstępnej fazie aplikacji projektu dotyczącego zagospodarowania wody pod kątem zmian klimatycznych.

W ramach wolnych wniosków, głos zabrał Roman Kużel burmistrz Władysławowa, który przedstawił sytuację związaną z pominięciem niektórych z małych portów w Krajowym Planie Odbudowy
i Zwiększenia Odporności, zamykając im możliwość skorzystania z dedykowanych funduszy wspierających funkcjonowanie portów i ich zaplecza. W związku z trwającymi pracami nad Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności zaapelował o poszerzenie zamkniętego katalogu portów poprzez ujęcie na liście także portów w Kołobrzegu, Darłowie i Władysławowie aby mogły zapewnić obsługę i bezpieczeństwo morskich farm wiatrowych wzdłuż Wybrzeża Bałtyku. Z uwagi na brak możliwości wsparcia działalności portowej środkami pochodzącymi
z programów operacyjnych, możliwość realizacji usług na rzecz farm wiatrowych przez porty, nie mające podstawowego znaczenia dla gospodarki morskiej, daje im szansę ubiegania się o środki finansowe na rozbudowę i funkcjonowanie portów oraz możliwość wdrażania nowej dziedziny gospodarki kraju. Burmistrz Władysławowa zwrócił się do delegatów z prośbą o podjęcie stosownej uchwały.

Tomasz Bobin z Darłowa zwrócił się do zarządu Związku z prośbą o włączenie się w dialog
z przedstawicielami Rządu RP w sprawie obniżenia wpływów do samorządów z powodu planowanego obniżenia kwoty wolnej od podatków do 30 tys. Zł oraz braku opodatkowania ludzi młodych do 26 roku życia. Obniżenie wpływów do samorządów to prosta droga do pozbawienia ich możliwości samogospodarowania a to prosta droga do sterowania centralnego, które nie kojarzy się dobrze.

Andrzej Bojanowski, prezes Związku zgodził się z wnioskiem i zaproponował przygotowanie stanowiska Zarządu Związku Miast i Gmin Morskich w porozumieniu z FRZGiP RP, ZGP oraz Unią Metropolii Polskich, zwracającego uwagę na konsekwencje negatywne związane z planami Polskiego Ładu na funkcjonowanie samorządów na odpowiednim poziomie zadowalającym ich mieszkańców.

Marek Chroń, przewodniczący Rady Miejskiej na Helu z kolei zwrócił uwagę na marginalizowanie głosu gmin, w przypadku helu sprawa dotyczy opiniowania z Helem granicy portu wojennego. Dla przykładu wspomniał pozytywne zaopiniowanie granicy portu wojennego przez Radę Miasta 30 kwietnia br, a 21 maja br miasto otrzymuje wniosek o ponowne zaopiniowanie, gdzie granica jest już zmieniona o wyciętą część lądową. Jest duże niezrozumienie i chaos, nie zgadzamy się na takie niepoważne traktowanie i rządzenie. Proszę gminy skupione w Związku o konsolidację i jeden głos. Zaproponował także ponowne zwrócenie uwagi na brak opłat parkingowych w mniejszych miastach w dni wolne od pracy, co uszczupla wpływy do budżetów tych miast. Związek Miast i Gmin Morskich przygotuje kolejne stanowisko w tej sprawie i spróbuje zainteresować tym tematem senat.

Spotkanie zakończył dyrektor biura Związku, Marcin Makowski, który już teraz zaprosił wszystkich delegatów na jesienne spotkanie w Gdańsku, będzie to spotkanie wyjątkowe – Jubileusz 30 lecia Związku. Dyrektor wyraził nadzieję na spotkanie w tradycyjnej formule, gdzie zaprezentowana zostanie nowa jakość Związku, zmiany w statucie oraz Jubileuszowy Bal.