Od października 2016 roku do końca września 2019 ZMiGM, jako jeden z partnerów, realizuje projekt South Coast Baltic (STHB.02.01.-00-DE-0070/16-00), współfinansowany ze środków EFRR, w ramach Programu Południowy Bałtyk.

Ogólną ideą projektu jest uczynienie z transgranicznego ruchu wodnego atrakcję regionu Południowego Bałtyku. Dzięki kompleksowemu zarządzaniu obszarami przygranicznymi, który łączyłby wspólny marketing z udoskonaleniem usług i infrastruktury żeglarskiej, oczekuje się że proces ten spowoduje do 2019 roku wzrost 20% liczby żeglarzy odwiedzających wybrzeże Południowego Bałtyku, a tym samym wzrost ruchu żeglarskiego na całym jego obszarze. Dzięki temu projekt zakłada znaczny wkład w tworzenie trwałych celów turystycznych w Regionie.

South Coast Baltic

Partnerami projektu są:

– Economic Development Corporation Vorpommern (Niemcy)

– Tourism Association Vorpommern (Niemcy)

– Municipality Ostseebad Heringsdorf (Niemcy)

– Marina Network Association (Niemcy)

– Yacht Harbours & Marinas Association – Local Tourist Organisation Westpomeranian Sailing Route (Polska)

-Żegluga Szczecińska (Polska)

– Akademia Morska w Szczecinie (Polska)

– Gmina Darłowo (Polska)

– Związek Miast i Gmin Morskich (Polska)

-Petla Żuławska (Polska)

-Politechnika Gdańska (Polska)

– Administration of Klaipeda District Municipality (Litwa)

-Sventoji Tourism Association (Litwa)

-Bornholm Regional Municipality (Dania)

Całkowita wartość projektu (Project total eligible budget ) to 2.516.732,99 EUR, z czego dofinansowanie wynosi 2.127.223,04 EUR.