Z uwagi na trwającą nieprzerwanie pandemię COVID19, z którą mierzy się cały świat, w dniu 9 listopada 2020 roku w godzinach 10.00 – 13.00 odbyło się spotkanie on line w ramach LV Walnego Zebrania Delegatów.
W spotkaniu uczestniczyło 17 przedstawicieli Związku Miast i Gmin Morskich oraz zaproszeni goście, m.in. Łukasz Wysocki – prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej, prof. Krzysztof Czerwionka z Politechniki Gdańskiej oraz Pani doktor Anna Szabunio.

Uczestników przywitał Marcin Makowski – dyrektor biura ZMiGM, który przedstawił program spotkania oraz poprosił Łukasza Wysockiego o zaprezentowanie doświadczeń Gdańskiej Organizacji Turystycznej w dostosowaniu potrzeb turystyki do obecnie panującej sytuacji epidemiologicznej. Następnie prof. Krzysztof Czerwionka z Wydziału Inżynierii Wodnej Politechniki Gdańskiej, zaprezentował wyniki przygotowanej na zlecenie Związku Miast i Gmin Morskich ekspertyzy na temat: „ Wpływu zrzutu zanieczyszczeń do Wisły na jakość jej wód w rejonie wylotu do Zatoki Gdańskiej”.

Dyrektor biura Marcin Makowski zaprezentował uczestnikom sprawozdanie z działalności Związku w 2020 roku w formie prezentacji. Obostrzenia wynikające z pandemii Koronawirusa uniemożliwiły realizację niektórych zaplanowanych na ten rok wydarzeń, ale całkiem sporo udało się zrealizować, m.in.: Jachtfilm – festiwal filmów żeglarskich w Gdyni; obchody 100-lecia Zaślubin Polski z Morzem w Pucku i Władysławowie z biciem rekordu jedzenia zupy rybnej przez morsów w Pucku, w sezonie letnim zorganizowane zostały 3 wystawy bursztynu
w Krynicy Morskiej, Jarosławcu i Władysławowie; realizacja 3 projektów unijnych: SCB, Land Sea Act oraz Blue Marinas. W ramach projektu SCB udało nam się uczestniczyć na targach w Sztokholmie oraz Dusseldorfie, gdzie oprócz promocji marki SCB promowane były także chętne miasta członkowskie Związku. Z kolej realizacja projektu Land Sea Act pozwoliła na przygotowanie i wydanie w tym roku przewodnika turystycznego po gminach Zatoki Gdańskiej, który jeśli sytuacja pozwoli, zostanie zaprezentowany gminom na początku przyszłego roku.

Nadal jest i będzie kontynuowana współpraca z Gdańskim Ośrodkiem Sportu przy eksploatacji żaglowca Generał Zaruski, tu przy okazji słynnego pioniera edukacji żeglarskiej i założyciela TOPR – Mariusza Zaruskiego, padła propozycja aby patronatem Związku objąć także szkoły, które noszą jego imię. Marcin Makowski potwierdził, że trwają prace nad objęciem w każdym z miast członkowskich po jednej klasie takim patronatem.

Spotkanie zakończyło wystąpienie p. doktor Anny Szabunio, lekarza borykającego się na co dzień z trudną sytuacją epidemiologiczną w kraju, w ramach dyskusji głos zabrał również delegat Helu, p. Marek Chroń – który także przekazał wnioski z własnych doświadczeń z punktu widzenia Szpitala Powiatowego na Helu.

Delegacji zostali poinformowani, że drogą elektroniczną zostanie poddana pod głosowanie Uchwała
nr 16/2025/2020 w sprawie przyjęcia Planu Dochodów i Wydatków ZMiGM na rok 2021.

Na koniec dyrektor Marcin Makowski podziękował za udział w spotkaniu wszystkim delegatom i przybyłym gościom oraz życzył dużo zdrowia.