Pomorskie Eko Forum to wydarzenie, które wyznacza nowe trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska.
To największa debata środowiskowa na Pomorzu!

Naszym celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska w regionie.
Zapewniając dostęp do wiedzy i informacji umożliwiamy szybsze wdrażanie najnowszych rozwiązań służących poprawie jakości środowiska naturalnego.

Nieprzypadkowo wybraliśmy Gdańsk jako miejsce organizacji Pomorskiego Eko Forum. Stolica Kaszub łączy region nie tylko historycznie. Tu skupione s ą wszystkie instytucje regionalne, istotne z punktu widzenia ochrony środowiska. Ich przedstawicieli będziemy gościć podczas PEF.

Pozostajemy przy dyskusji na temat aktualnych problemów ochrony środowiska, zwłaszcza z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym, rozbudowy, modernizacji i eksploatacji RIPOK, ale także jakości powietrza, elektromobilności i gospodarki wodnej z udziałem zaproszonych ekspertów.

Pomorskie Eko Forum to prezentacja dobrych praktyk, usług i rozwiązań technologicznych sprzyjających ochronie środowiska oraz spotkania przedstawicieli administracji samorządowej z ekspertami środowiskowymi.

PEFodbędzie się 10 października 2018 r. w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym AMBEREXPO w Gdańsku.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału i współpracy!

Zaproszenie Pomorskie Eko Forum grafika