Szanowni Państwo,

w imieniu Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, zapraszamy Państwa do udziału w organizowanym przez Federację I Kongresie Samorządów Terytorialnych – Obrona Terytorialna Kraju. Wydarzenie odbędzie się 2 września br. w Krakowie, w Muzeum Armii Krajowej.

Kongres poprowadzą Kazimierz Barczyk oraz mjr adw. Ryszard Łada-Brodowski. W programie : wystąpienia polityków, między innymi Waldemara Pawlaka, pracowników MON i NIK oraz sekretarzy stanu i wysokiej rangi oficerów Wojska Polskiego; panele dyskusyjne przedstawicieli ogólnopolskich i regionalnych związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych zaangażowanych w sprawy obronności kraju.

Rejestracji można dokonać pod adresem: https://kongres-krakow.evenea.pl

KSTOTK_int

materiały informacyjne