gleise-1066111_960_720

mobilnoscitransport

MOBILNOŚĆ I TRANSPORT W UJĘCIU STRATEGICZNYM

30.XI.2015 – Europejskie Centrum Solidarności – Gdańsk

Prezydent Miasta Gdańska oraz Związek Miast i Gmin Morskich zapraszają do udziału
w konferencji poświęconej kluczowym, z punktu widzenia strategii rozwoju Gdańska, projektom z zakresu mobilności i transportu. Konferencja została podzielona na pięć bloków tematycznych: komunikacja piesza i rowerowa, komunikacja publiczna, transport drogowy, morski oraz lotniczy.

Prezentacje przygotowane przez prelegentów reprezentujących wszystkie strategiczne dla aglomeracji projekty transportowe zostaną wzbogacone  dyskusją nad obecnymi i przyszłymi kierunkami rozwoju nowoczesnego i zintegrowanego transportu miejskiego, krajowego i międzynarodowego.

W takcie konferencji przeprowadzone zostaną dwie dyskusje panelowe, w trakcie których prezentowane będą zagadnienia związane z szansami i problemami transportowymi Gdańska, posiadającego ambitne plany rozwojowe w tej sferze. Tematyka konferencji adresowana jest zarówno do przedstawicieli samorządów, spółek miejskich i regionalnych, ekspertów
z zakresu mobilności i transportu, środowisk akademickich jak również przedstawicieli rad dzielnic oraz studentów.

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednakże wymaga wcześniejszej rejestracji: konferencja@zmigm.org.pl

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROGRAM