w imieniu prezesa Andrzeja Bojanowskiego zapraszamy do uczestnictwa w obradach LIII Walnego Zebrania Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich, które odbędzie się 24-25 października 2019r. w Darłowie – Hotel Jan, ul. Słowiańska 24 Darłówko Wschodnie.

W ramach pierwszego dnia obrad odbędzie się m.in: III regionalne spotkanie partnerów i interesariuszy projektu South Coast Baltic, Maciej Lorek – dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku przedstawi wyniki kontroli NIK dot. wykorzystania nadmorskiego pasa technicznego do celów innych niż ochrona brzegu a przedstawiciel Urzędu Miasta w Sopocie zaprezentuje Założenia projektu Termo-PPP.

Drugi dzień obrad to dzień statutowy poświęcony przede wszystkim planom Związku na 2020 rok.

Serdecznie zapraszamy!

karta rezerwacyjna do hotelu
karta zgłoszeniowa
Program ostateczny LIII WZD