W dniu 30 listopada 2015, w budynku Europejskiego Centrum Solidarności, odbyła się konferencja „Mobilność i Transport w ujęciu strategicznym” zorganizowana z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdańska przez Związek Miast i Gmin Morskich przy udziale Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Przeznaczona dla odbiorców lokalnych konferencja poświęcona była kluczowym, z punktu widzenia strategii rozwoju Gdańska, projektom z zakresu mobilności i transportu, a jej tematyka adresowana była zarówno do przedstawicieli samorządów, spółek miejskich i regionalnych, ekspertów z zakresu mobilności i transportu, środowisk akademickich jak i przedstawicieli rad dzielnic oraz studentów.

Konferencja podzielona była na pięć bloków tematycznych obejmujących zagadnienia komunikacji pieszej i rowerowej, komunikacji publicznej, transportu drogowego, morskiego i lotniczego. Dodatkowo, przeprowadzone zostały dwie dyskusje panelowe, w trakcie których zaprezentowane zostały zagadnienia związane z szansami i problemami transportowymi Gdańska, posiadającego ambitne plany rozwojowe w tej sferze. Były one również znakomitą okazją do zadawania pytań ekspertom jak i wymiany poglądów na tematy w obszarze mobilności. Konferencję otworzył prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Multimedialne prezentacje przygotowane przez ekspertów, reprezentujących wszystkie strategiczne dla aglomeracji projekty transportowe, pozwoliły na przegląd osiągnięć oraz planów rozwoju różnych rodzajów transportu  i mobilności w mieście.

Prezentacje:

Polityka rowerowa
GPKM Marcin Dawidowski
DCT
TUNEL_DROGOWY GIK
TRISTAR – Gdańsk 30_11_2015
PROGRAM ŚCIEŻEK BIEGOWYCH Gdansk 2015-11-30
Port Lotniczy Gdańsk