8 listopada 2018 r. w Darłówku Wschodnim odbyła się konferencja poświęcona podsumowaniu akcji przeprowadzonej w nadmorskich miejscowościach polskiego wybrzeża – Korytarze Życia. Otwarcia konferencji dokonał Waldemar Śmigielski, delegat Darłowa oraz burmistrz Arkadiusz Klimowicz i w imieniu Związku Miast i Gmin Morskich – dyrektor Biura Grzegorz Walczukiewicz.

Pierwsza część konferencji poświęcona była podsumowaniu akcji Korytarze Życia 2018 – projektu realizowanego przez 12 gmin w sezonie letnim 2018. W projekcie w ramach współpracy z agencją reklamową Neolit Media z Warszawy wzięły udział następujące gminy: Darłowo, Dziwnów, Mielno, Międzyzdroje, Puck, Trzebiatów, Ustronie Morskie, Świnoujście, Gdańsk, Sopot, Hel, Kołobrzeg. Łukasz Malinowski z Neolit Media przedstawił raport z realizacji projektu. Dyskusja, jaka wywiązała się w odpowiedzi na zaprezentowany raport pozwoliła sprecyzować kilka ogólnych wniosków odzwierciedlających doświadczenia z realizacji projektu w 2018 roku.

Skala akcji: przedstawiciele gmin podkreślali fakt zbyt małej, w stosunku do zakładanych potrzeb, ilości otrzymanych parawanów, które miały wyznaczać Korytarze Życia. Akcja była pozytywnie odbierana przez plażowiczów, jednak warunkiem „zauważenia” akcji przez turystów korzystających z plaży musi być większa ilość parawanów.

Terminowość akcji: zwrócono uwagę, że parawany, jak również stroje dla ratowników i inne materiały informacyjne były dostarczone zbyt późno, często w trakcie sezonu, a powinny być przekazane najpóźniej na przełomie maja i czerwca.

Jakość: powszechnie podkreślano, że złą jakość nadruku na strojach dla ratowników, natomiast regulaminy powinny być bardziej przejrzyste i czytelne.

Kampania informacyjna: ponieważ akcja jest bardzo dobrze odbierana przez społeczeństwo, projekt powinien być kontynuowany, jednak wymaga lepszego nagłośnienia w mediach. Mając do dyspozycji dobrego sponsora przeprowadzenie skutecznej kampanii  nie powinno stanowić większych problemów. Należy również mocniej reklamować tę akcję w mediach społecznościowych oraz innych kanałach komunikacji publicznej i to już w okresie poprzedzającym rozpoczęcie letniego sezonu.

Komunikacja: gminy muszą być z wyprzedzeniem poinformowane o sposobie przystąpienia do projektu, a wszelkie wydatki muszą być wcześniej wprowadzone do samorządowych budżetów. Ogólnie wymagana jest sprawniejsza komunikacja dotycząca realizacji projektu.

Do dyskusji włączyli się także przedstawiciele Zachodniopomorskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Apoloniusz Kurylczyk, wiceprezes ZWOPR, przypomniał
o pomysłodawcy Korytarzy Życia – Piotrze Domaradzkim z Urzędu Morskiego ze Szczecina
i wyraził podziw, że pomysł ten został tak szybko zrealizowany. – Jako ratownicy mamy sygnały z plaż, że akcja dobrze spełnia swoje zadanie, wymaga jednak zdecydowanie większego nagłośnienia – podkreślił A. Kurylczyk. Z kolei Tomasz Zalewski, prezes ZWOPR zwrócił uwagę na inny aspekt realizacji projektu – postulował by rozkładanie parawanów gminy powierzały innym służbom niż ratownikom. – Jest to dodatkowe zajęcie dla ratownika, który powinien skupiać się na innych zajęciach – mówił. Mam propozycję, aby włączyć do realizacji tego projektu Urzędy Morskie i spróbować usankcjonować Korytarze Życia w taki sposób jak miało to miejsce
w przypadku skuterów wodnych i zasad ich używania na terenie kąpielisk morskich.

W odpowiedzi na ten postulat głos zabrał Łukasz Malinowski z Neolit Media, który zakwestionował zarzut o nadmiernym obarczaniu ratowników zadaniami podkreślając, że to również ratownicy byli autorami tego pomysłu i projektu. Każda plaża jest inna i ma inną specyfikę trudno jest z góry ustalić jeden schemat organizacyjny akcji.

Wszyscy zgodnie podsumowali, że akcja jest potrzebna, ale wymaga korekt techniczno-organizacyjnych, większego nagłośnienia oraz lepszej komunikacji.

Podsumowaniem pierwszej  części konferencji było wystąpienie Łukasza Iwańskiego z Gdańskiego Ośrodka Sportu – partnera konferencji. W ramach prezentacji Ł. Iwański przedstawił dobre praktyki w zarządzaniu kąpieliskami w Gdańsku.

Druga część konferencji poświęcona była problemowi bezpieczeństwa nad wodą. Uczestnicy konferencji zapoznali się z działaniami dotyczącymi profilaktyki utonięć dzieci podczas letniego wypoczynku przedstawionymi przez Krystiana Paruzela, przedstawiciela Ratownictwa Wodnego Darłowo. Nie bez echa pozostał wypadek z minionego lata, kiedy to podczas wypoczynku nad wodą w Darłowie utonęło rodzeństwo. Temat stał się podstawą do szerszej dyskusji na temat roli i postrzegania funkcji ratownika nad wodą. Przedstawiciele gmin zgodnie stwierdzili, że wśród plażowiczów ciągle jest zbyt niska świadomość zagrożeń związanych z  kąpielami w morzu, które są zdecydowanie większe i bardziej nieprzewidywalne od kąpieli w basenie czy innym zamkniętym akwenie wodnym. Wykorzystując media społecznościowe i kampanie reklamowe należy dążyć do podniesienia autorytetu ratownika oraz wzrostu odpowiedzialności rodziców za bezpieczeństwo dzieci. Głos zabrał również były delegat ZMiGM – Tomasz Bobin, który nawiązując do ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, przypomniał, że zgodnie z zapisami tej ustawy za zdarzenia nad wodą odpowiada prezydent, burmistrz czy wójt, dlatego tak ważną rolą samorządu jest podejmowanie działań, dzięki którym w walce o bezpieczeństwo ratownik nie pozostanie osamotniony.

 

 

Leszek Paszkowski, dyrektor GOS, dołączył do grona postulujących wzmocnienie autorytetu ratowników, z kolei Artur Dąbkowski z Kołobrzegu podkreślił aspekt dużej rotacji wśród ratowników. – Często są to osoby zatrudniane sezonowo, które nie znają specyfiki pracy nad morzem.

Tomasz Zalewski, prezes ZWOPR zaoferował chęć dalszej współpracy z gminami nadmorskimi oraz ze Związkiem Miast i Gmin Morskich. – Złożyliśmy odpowiednie wnioski do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Wojewody Zachodniopomorskiego – teraz zwracam się z prośbą o poparcie naszych działań. W województwie zachodniopomorskim mamy do czynienia ze wzrostem utonięć w morzu, a my jesteśmy niedoinwestowani. Uważam, że nie tylko akcja Korytarze Życia powinna być kontynuowana, ale także walka o świadomość, że każdy falochron to miejsca zagrożenia – stąd powinny być one dobrze oznaczone, zgodnie
z międzynarodową standaryzacją. Podobnie jak oznakowanie zejść na plażę powinno być spójne na całym Wybrzeżu, żeby w przypadku wzywania pomocy nie było problemów z identyfikacją miejsca. – Gdyby zejścia na plażę były ponumerowane w sposób jednolity i ciągły dla całego pasa nadmorskiego – łatwiej byłoby ustalić miejsca wypadków – podkreślał T. Zalewski.

Maria Adamczyk (ZWOPR) zaprezentowała aplikacje Ratunek i Ratownik. Pierwsza z nich, Ratunek, jest do pobrania ze sklepu Play, natomiast aplikacja Ratownik jest jeszcze w fazie testów. Są to bardzo przydatne aplikacje ratujące życie. Aplikacja Ratunek jest jedyną zaaprobowaną i dołączoną do systemu powiadamiania o zgłoszeniu wypadku używanego przez Ochotnicze Służby Ratownicze. W trakcie zgłoszenia wypadku podaje dokładną lokalizację osoby dzwoniącej. Dzięki zastosowaniu tej aplikacji, ratownicy wiedzą gdzie udać się z pomocą, udzielą jej więc szybciej i skuteczniej.

Podczas dyskusji przedstawiciele gmin mówili o swoich doświadczeniach związanych
z zabezpieczeniem wypoczynku nad wodą. Podsumowując spotkanie uczestnicy wypracowali wniosek, że należy zwrócić się do odpowiednich władz o wsparcie ustawowe, należy także skorzystać z doświadczeń ratowników, aby wypracować najlepsze schematy działania. Ideałem byłoby wypracowanie  jednego rozwiązania systemowego wspólnego dla gmin, a przy pozyskaniu, dobrego sponsora powinno nagłośnić ten  temat. Byłoby niezwykle cenne, gdyby do akcji włączyły się wszystkie nadmorskie gminy.