SEDG_Komunalwood_V1-655x675

 

Ideą Forum Komunalwood jest promocja nowoczesnych standardów budownictwa drewnianego i energooszczędnego w kontekście budowy obiektów wielkopowierzchniowych, zwłaszcza obiektów użyteczności publicznej.
Forum to platformawymiany doświadczeń i poglądów, pokazująca najnowsze kierunki rozwoju, uwarunkowania ustawodawcze oraz technologie z zakresu budownictwa drewnianego i energooszczędnego.
Komunalwood to również prezentacja obiektów zrealizowanych w technologii drewnianej modułowej i szkieletowej w Polsce i zagranicą.

 

http://www.komunalwood.pl/

 

W imieniu Związku wszystkich serdecznie zapraszamy