Spotkanie partnerów projektu South Coast Baltic w Kłajpedzie. Wymiana doświadczeń i omówienie strategii na 2019 rok.

South Coast Baltic 

FB_IMG_Klaipeda meeting