Szanowni Państwo,

postanowiliśmy ponowić i wzmocnić temat wraków, dlatego razem z Samorządowcami z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zaapelowaliśmy do Premiera RP o podjęcie pilnych działań w sprawie pozostałości wojennych w wodach Bałtyku.
Szacuje się, że może chodzić nawet o kilkaset wraków z zatopioną bronią chemiczną, których korozja powoduje przedostawanie się do wody niebezpiecznych substancji.
Prezydenci, starostowie, burmistrzowie i wójtowie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) oraz Zarząd Związku Miast i Gmin Morskich (ZMiGM) skierowali do Premiera RP Mateusza Morawieckiego apel dot. pozostałości wojennych zatopionych w obrębie polskich obszarów morskich.

Wg szacunków Najwyższej Izby Kontroli na polskim dnie Bałtyku spoczywa 400 wraków, z czego około 100 w samej Zatoce Gdańskiej.
Razem z wrakami zatopiona została broń chemiczna, np. iperyt i sarin. Postępująca korozja wraków i amunicji chemicznej powoduje przedostawanie się niebezpiecznych substancji do wody.
Samorządowcy OMGGS i ZMiGM zaapelowali do Premiera RP o:

* szczegółową inwentaryzację miejsc zatopienia broni chemicznej (bojowych środków trujących), takich jak iperyt i sarin,
*opracowanie sposobów wydobycia i neutralizacji broni chemicznej,
*wybudowanie i wyposażenie wielozadaniowego statku specjalistycznego m.in. do wydobywania broni chemicznej i produktów ropopochodnych oraz do zwalczania zanieczyszczeń środowiska morskiego.

Ponadto, Związek Miast i Gmin Morskich razem z Fundacją Mare aplikuje o fundusze unijne w sprawie neutralizacji wycieków ropy z wraków, na tej sprawie zależy również Niemcom, którzy w jakiś sposób także poczuwają się do odpowiedzialności.

Marcin Makowski
Dyrektor Biura
Związku Miast i Gmin Morskich